Toont alle 4 resultaten

Aansprakelijkheid voor milieuschade: een reactie

G. Betlem, E.A. Messer

Reactie op een artikel dat eerder in de reeks van de Rode draad over 'milieurecht' verscheen en waarin de civielrechtelijke aansprakelijkheid wegens milieuschade aan de orde komt. In deze reactie enige nuanceringen en aanvullingen op het eerdere artikel.

Overig | Rode draad | Milieurecht
september 1990
AA19900519

Een stroom van schade-acties?

M. Scheffers, A. van Vught

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de toetsing van algemene voorwaarden na een vordering door een belangenorganisatie. In de uitspraak van het Hof Den Haag komt naar voren dat het leveren van stroom door een electriciteitsmaatschappij een resultaatsverbintenis en dat het exonereren hiervan bij stroomuitval dan ook onredelijk bezwarend is. De auteurs bepleiten een andere visie, namelijk een inspanningsverbintenis, waarbij het risico bij de consument komt te liggen.

Opinie | Redactioneel
september 1996
AA19960533

Nawoord op bovenstaande reactie

Th.G. Drupsteen

De oorspronkelijk auteur geeft een nawoord op een reactie over een artikel met als onderwerp aansprakelijkheid voor milieuschade in de Rode draad 'milieurecht'.

Overig | Rode draad | Milieurecht
september 1990
AA19900523

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 44

ontvankelijkheid belangenorganisaties bij burgerlijke rechter

Toont alle 4 resultaten