privacy

Resultaat 73–84 van de 89 resultaten wordt getoond

Privacyconcepten voor de 21e eeuw

B.J. Koops

Post thumbnail De ene eeuw is de andere niet. Privacy in de 21e eeuw vergt dan ook mogelijk andere benaderingen dan privacy in de 20e eeuw. Wat betekent privacy in het huidige tijdperk van alomtegenwoordige data en naadloos verknoopte digitale omgevingen? En hoe kun je in het recht een zo algemeen begrip als privacy concretiseren om het hanteerbaar te maken en tegelijk de nodige flexibiliteit van een algemeen concept te behouden?

Bijzonder nummer | Privacy
juli 2019
AA20190532

Rechtsvraag (205) gegevens uit CID-privacyreglement

H.Ph.J.A.M. Hennekens

Rechtsvraag op het gebied van het snijvlak tussen bestuurs- en strafprocesrecht. Aan de orde is in hoeverre dat gegevens uit het CID-database opgevraagd kunnen worden die vallen onder de regels van het CID-privacyreglement.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1991
AA19910352

Select before you Collect

B. Jacobs

Grootschalige gegevensopslag, zoals voorgesteld bij recente maatregelen ter bestrijding van terrorisme, introduceert nieuwe gevaren, zoals misbruik. Hierdoor, en door de manieren waarop burgers zich kunnen beschermen, is effectiviteit niet vanzelfsprekend.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2005
AA20051006

Surveillance, privacy and public space in the Stratumseind Living Lab

The smart city debate, beyond data

M. Galič

Post thumbnail In this contribution I try to open up the debate on smart cities and living labs, particularly in the field of law and policy, beyond the focus on data. I offer a glimpse of a broader perspective by examining the Stratumseind Living Lab through surveillance and privacy theory, exploring the implications both for privacy and public space itself. This broadening of scope confirms the claim that an adequate regulatory response to a matter as complex as privacy in public space in the context of smart cities requires stepping outside the frame of existing laws and regulations, including going beyond data protection law.

Bijzonder nummer | Privacy
juli 2019
AA20190570

The EU-US SWIFT Agreement: Assessment by the ECtHR upon the EU’s accession to the ECHR

I. Ievdokymova

Post thumbnail Heb je onlangs geld overgemaakt naar het buitenland? Dan heb je gebruik gemaakt van de SWIFT-code (ook bekend als de BIC-code). De kans bestaat dat de terrorisme-eenheid aan de andere kant van de Atlantische Oceaan nu jouw persoonlijke gegevens aan het doorpluizen is. Volgens het in 2010 tussen de VS en EU gesloten SWIFT-akkoord is dit legaal, maar het akkoord stuit ook op stevige kritiek. Iryna Ievdokymova onderzoekt in dit artikel of het SWIFT-akkoord in strijd is met Europese wetgeving en rechtspraak op het gebied van de bescherming van (persoons)gegevens.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
september 2011
AA20110611

Toegang tot recht in perszaken

L.R. van Harinxma Thoe Slooten

Is het voor een door de media benadeelde mogelijk om hun recht te halen, bezien in het licht van baten en lasten? In dit proefschrift is hier onderzoek naar gedaan en de auteur komt tot de conclusie dat een benadeelde meestal niet veel heeft aan sancties.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juli 2006
AA20060538

Uitlokking door burgers en de (on)bruikbaarheid van het daardoor verkregen bewijsmateriaal

Verstrikt

L.A.G.M. van der Geld

In haar eerste column voor Ars Aequi raakt Lucienne van der Geld verstrikt in, verschrikt van en bijna verstikt door regels, regels en nog eens regels!

Opinie | Column
januari 2021
AA20210043

Vogelvrij en vrij als een vogel

Over een informatiemaatschappij, privacy en intelligent meebewegen

Privacy staat tegenwoordig weer in de belangstelling, vooral de privacy in verband met persoonsgegevens. De Klantenkaart, chipkaarten en de registratie van al dan niet veroordeelde pedofielen; het zijn allemaal voorbeelden van informationele privacy. Voor een deel is deze aandacht toe te schrijven aan de nieuwe privacywet. Bijna een jaar geleden is het wetsvoorstel voor de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) naar de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken 25 892). De WPB is de implementatiewet van de Europese privacyrichtlijn. Tevens is de wet de opvolger en vervanger van de Wet persoonsregistraties. De nieuwe WPB is echter helemaal niet zo nieuw. Ook die wet is gebaseerd op richtlijnen uit het begin van de jaren `80. Dat is niet zo lang geleden zult u wellicht denken. Is recht van nog geen 20 jaren oude nu al verouderd? Is de WBP nog voor inwerkingtreding al ouderwets? Eigenlijk wel..

Opinie | Opiniërend artikel
januari 1999
AA19990034

Wapenwedloop in cyberspace. Gegevensmunitie ten koste van privacy?

J.E.J. Prins

Eind november 2001 werd het Cybercrime Verdrag van de Raad van Europa ondertekend. Dit verdrag is van belang voor opsporingsbevoegdheden in een elektronische omgeving. Deze bevoegdheden staan momenteel ook hoog op de agenda van de Europese en de nationale wetgever. Zeker na de gebeurtenissen van 11 september 2001 lijkt het erop dat aan on-line opsporingsbevoegdheden ruim baan wordt gegeven ten koste van privacy. Daarbij gaan ontwikkelingen in de private sector veelal hand in hand met bevoegdheden in de publieke sector.

Rode draad | Big brother in cyberspace
mei 2002
AA20020315

Wat weet mijn auto nog meer?

Juridische bescherming 'by design' in tijden van het Internet van de Dingen

M. Hildebrandt

Post thumbnail

Deze bijdrage gaat in op de datastromen die vrijkomen bij de introductie van ‘connected and autonomous driving’ en onderzoekt de mogelijke implicaties van technieken als machinaal leren voor fundamentele rechten zoals privacy en gegevensbescherming, alsmede een aantal grondbeginselen van het recht, met name proportionaliteit, transparantie, en de mogelijkheid zich te verzetten tegen geautomatiseerde beslissingen.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2017
AA20170097

Wet bevoegdheden vorderen gegevens

Nieuwe wetgeving

M. Jongeneel-van Amerongen

De wet tot Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met de regeling van bevoegdheden tot het vorderen van gegevens (bevoegdheden vorderen gegevens)treedt naar verwachting op 1 januari 2006 in werking. Het wetsvoorstel is wel 'snuffelwetgeving' genoemd. Ook sprak men van 'een muisstille revolutie in het strafrecht'. De minister van Justitie sprak echter liever van een gewenste modernisering van het Wetboek van Strafvordering in verband met de ontwikkelingen met de ontwikkelingen op het terrein van de informatie- en communicatietechnologie.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 2005
AA20050954

Resultaat 73–84 van de 89 resultaten wordt getoond