Resultaat 1–12 van de 84 resultaten wordt getoond

Aan de schandpaal

A.J.Th. Woltjer

Dit artikel behandelt het oude aan de schandpaal nagelen, tegenwoordig gaan er vaak proefballonnetjes op om veroordeelden aan de schandpaal te nagelen. Uiteraard niet zoals in vroegere tijden, maar met foto, naam en toenaam bekend te maken.

Opinie | Opiniërend artikel
September 2004
AA20040618

Afluisteren van telefoons

A.H.J. Swart

Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 24 april 1990, ECLI:NL:XX:1990:AD5851 (Kruslin & Huvig) Arrest van het EHRM over het afluisteren van telefoons in een strafrechtelijke procedure in Frankrijk waarbij het de volgende algemene regel formuleert: Het afluisteren of op andere wijze onderscheppen van telefoongesprekken vormt een ernstige inmenging in het privéleven en dient daarom met bijzondere nauwkeurigheid in het nationale recht geregeld te zijn. Het is van essentieel belang dat deze regels duidelijk en gedetailleerd zijn en in hun toepassing voor de burger voorzienbaar, in het bijzonder nu de beschikbare technologie steeds verfijnder wordt. Het Franse strafprocesrecht voldoet niet aan deze eisen. Het biedt onvoldoende waarborgen tegen misbruik. Ontbrekende regelingen met betrekking tot gevallen waarin afgeluisterd mag worden, de duur van het afluisteren, het bewaren van opnamen met het oog op beoordeling door de rechter en de verdediging, het wissen of vernietigen daarvan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 1991
AA19910160

AVG 2018

en Uitvoeringswet AVG

Post thumbnail

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) & Uitvoeringswet AVG zoals deze in werking zijn getreden op 25 mei 2018.

9789492766373 - 11-6-2018

Beantwoording rechtsvraag (205) gegevens uit CID-privacyreglement

H.Ph.J.A.M. Hennekens

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het snijvlak tussen bestuurs- en strafprocesrecht. Aan de orde is in hoeverre dat gegevens uit het CID-database opgevraagd kunnen worden die vallen onder de regels van het CID-privacyreglement.

Perspectief | Rechtsvraag
September 1991
AA19910686

Bedreigt de internetprovider uw privacy?

H. Gardeniers

Internetproviders zijn eind 1999 in opspraak geraakt in verband met de vermeende slechte omgang met gegevens over hun klanten.1 De discussie hierover is intussen weer wat geluwd. Wat blijft is de vraag of het allemaal een storm in een glas water was, of dat er terecht kanttekeningen zijn geplaatst bij de handelwijze van providers.

Rode draad | Big brother in cyberspace
Juni 2002
AA20020378

Bescherming van het professionele verschoningsrecht in geval van doorzoeking van een smartphone: het EHRM eist een concrete basis en een praktische procedurele regeling in het recht

Big data en mededingingsrecht: is artikel 102 VWEU op tijd klaar voor de uitdaging?

J.W. van de Gronden

Post thumbnail De onstuitbare opkomst van big data noodzaakt de Europese Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten ertoe snel meer werk te maken van het verbod op misbruik van een machtspositie. De toepassing van artikel 102 VWEU en diens ‘evenknie’ in het nationale recht (in Nederland art. 24 Mededingingswet) op big data brengt met zich dat bepaalde doctrines en benaderingen met de vereiste voortvarendheid geschikt gemaakt moeten worden voor deze nieuwe uitdagingen. Daarover gaat deze amuse.

Opinie | Amuse
Mei 2019
AA20190342

Bijzonder Nummer ‘Privacy’

Woord vooraf

J.W.H. Lemmen, D.W. van Maurik, L. Münchow, E.E. Nauta, J.T. Tegelaar, B.F.M. Vulto

Het jaarlijks terugkerende Bijzonder Nummer van Ars Aequi staat dit jaar in het teken van privacy. In dit Woord vooraf zet de redactiecommisie uiteen wat de aanleiding voor het maken van dit nummer was, en welke onderwerpen aan bod komen.

Bijzonder nummer | Privacy
Juli 2019
AA20190530

Clinton en de privacy

W.J. Slagter

In onderstaand artikel gaat de auteur in op de vraag of de Registratiekamer iets kan ondernemen tegen het feit dat in Nederland het rapport rondom de "Clinton-affaire" via internet te zien is, terwijl dit, volgens Nederlandse normen, een, zelfs voor een president, te grote schending van de privacy is.

Opinie | Opiniërend artikel
Maart 1999
AA19990151

Criminalising image-based sexual abuse: an analysis of the Dutch bill against ‘revenge pornography’

M.L.R. Goudsmit

This article defines image-based sexual abuse, rejects the term ‘revenge pornography’ and analyses the Dutch bill of article 139h Sr intended to criminalise image-based sexual abuse. Issues regarding the intention of the perpetrator, victim-blaming and the sexual breach of privacy are reviewed in connection to the likely fairness and effectiveness of the bill.

Opinie | Opiniërend artikel
Juni 2019
AA20190442

Dataopslag: centraal maar veilig?

C.E. Ruers, J.J. Wolfhagen

Opinie | Redactioneel
Oktober 2010
AA20100677

David en Goliath in cyberspace: de kruistocht van Max Schrems en het Europees bevoegdheidsrecht

None of your business: een studentenuitwisseling met grote gevolgen

A.A.H. van Hoek

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 25 januari 2018, C-498/16, ECLI:​EU:​C:​2018:​37 (Schrems/Facebook Ireland Ltd.) Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 2018
AA20181028

Resultaat 1–12 van de 84 resultaten wordt getoond