Wapenwedloop in cyberspace. Gegevensmunitie ten koste van privacy?


Eind november 2001 werd het Cybercrime Verdrag van de Raad van Europa ondertekend. Dit verdrag is van belang voor opsporingsbevoegdheden in een elektronische omgeving. Deze bevoegdheden staan momenteel ook hoog op de agenda van de Europese en de nationale wetgever. Zeker na de gebeurtenissen van 11 september 2001 lijkt het erop dat aan on-line opsporingsbevoegdheden ruim baan wordt gegeven ten koste van privacy. Daarbij gaan ontwikkelingen in de private sector veelal hand in hand met bevoegdheden in de publieke sector.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.E.J. Prins

Verschijning: mei 2002

Archiefcode: AA20020315

cybercrime opsporingsbevoegdheden privacy

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Rode draad Big brother in cyberspace