Vogelvrij en vrij als een vogel

Over een informatiemaatschappij, privacy en intelligent meebewegen


Privacy staat tegenwoordig weer in de belangstelling, vooral de privacy in verband met persoonsgegevens. De Klantenkaart, chipkaarten en de registratie van al dan niet veroordeelde pedofielen; het zijn allemaal voorbeelden van informationele privacy. Voor een deel is deze aandacht toe te schrijven aan de nieuwe privacywet. Bijna een jaar geleden is het wetsvoorstel voor de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) naar de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken 25 892). De WPB is de implementatiewet van de Europese privacyrichtlijn. Tevens is de wet de opvolger en vervanger van de Wet persoonsregistraties. De nieuwe WPB is echter helemaal niet zo nieuw. Ook die wet is gebaseerd op richtlijnen uit het begin van de jaren `80. Dat is niet zo lang geleden zult u wellicht denken. Is recht van nog geen 20 jaren oude nu al verouderd? Is de WBP nog voor inwerkingtreding al ouderwets? Eigenlijk wel..


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Verschijning: januari 1999

Archiefcode: AA19990034

informatiemaatschappij informatievergaring privacy

Internationaal Europees en buitenlands recht

Opinie Opiniërend artikel