Wet bevoegdheden vorderen gegevens

Nieuwe wetgeving


De wet tot Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met de regeling van bevoegdheden tot het vorderen van gegevens (bevoegdheden vorderen gegevens)treedt naar verwachting op 1 januari 2006 in werking. Het wetsvoorstel is wel ‘snuffelwetgeving’ genoemd. Ook sprak men van ‘een muisstille revolutie in het strafrecht’. De minister van Justitie sprak echter liever van een gewenste modernisering van het Wetboek van Strafvordering in verband met de ontwikkelingen met de ontwikkelingen op het terrein van de informatie- en communicatietechnologie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Jongeneel-van Amerongen

Verschijning: november 2005

Archiefcode: AA20050954

informatie privacy snuffelwetgeving strafvordering

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving