AVG en Uitvoeringswet AVG 2018


Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) & Uitvoeringswet AVG zoals deze in werking zijn getreden op 25 mei 2018.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): Ars Aequi Libri (red.)

1e druk 2018

Verschijningsdatum: 11-06-2018

ISBN: 9789492766373

Pagina's: 108

Autoriteit Persoonsgegevens AVG persoonsgegevens privacy privacywetgeving verantwoordingsplicht verwerking persoonsgegevens

Sociaal-economisch recht MediarechtTelecommunicatierecht

Alle uitgaven Wetsedities

 29,50