Bescherming van het professionele verschoningsrecht in geval van doorzoeking van een smartphone: het EHRM eist een concrete basis en een praktische procedurele regeling in het recht


Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 17 december 2020, 459/18, ECLI:CE:ECHR:2020:1217JUD000045918 (Saber t. Noorwegen)


Advertorial

Leergang Specialisatie strafrecht

De leergang Specialisatie strafrecht start gegarandeerd 20 sept. a.s.
Voor de raadsman die op hoog niveau in strafzaken wil optreden.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen