Bedreigt de internetprovider uw privacy?


Internetproviders zijn eind 1999 in opspraak geraakt in verband met de vermeende slechte omgang met gegevens over hun klanten.1 De discussie hierover is intussen weer wat geluwd. Wat blijft is de vraag of het allemaal een storm in een glas water was, of dat er terecht kanttekeningen zijn geplaatst bij de handelwijze van providers.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Gardeniers

Verschijning: juni 2002

Archiefcode: AA20020378

internetproviders klantgegevens privacy

Sociaal-economisch recht Informatierecht

Rode draad Big brother in cyberspace