Big data en mededingingsrecht: is artikel 102 VWEU op tijd klaar voor de uitdaging?


De onstuitbare opkomst van big data noodzaakt de Europese Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten ertoe snel meer werk te maken van het verbod op misbruik van een machtspositie. De toepassing van artikel 102 VWEU en diens ‘evenknie’ in het nationale recht (in Nederland art. 24 Mededingingswet) op big data brengt met zich dat bepaalde doctrines en benaderingen met de vereiste voortvarendheid geschikt gemaakt moeten worden voor deze nieuwe uitdagingen. Daarover gaat deze amuse.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. van de Gronden

Verschijning: mei 2019

Archiefcode: AA20190342

102 VWEU 24 Mededingingswet AVG big data Facebook Google internetreuzen mededinging Microsoft privacy Twitter

Sociaal-economisch recht Mededingingsrecht

Opinie Amuse