Clinton en de privacy


In onderstaand artikel gaat de auteur in op de vraag of de Registratiekamer iets kan ondernemen tegen het feit dat in Nederland het rapport rondom de "Clinton-affaire" via internet te zien is, terwijl dit, volgens Nederlandse normen, een, zelfs voor een president, te grote schending van de privacy is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.J. Slagter

Verschijning: maart 1999

Archiefcode: AA19990151

Clinton privacy Starr

Burgerlijk recht

Opinie Opiniërend artikel