Resultaat 25–36 van de 102 resultaten wordt getoond

Maart 2002

Katern 82: Internationaal privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

Maart 2002

Katern 82: Vreemdelingenrecht

Th. Holterman

Naschrift op ‘I love Verkeersboetes’

T. Kodrzycki, A. Ringnalda

Na het schrijven van het redactioneel commentaar in het meinummer (2006) van Ars Aequi zijn er op het gebied van het verzekeringen tegen verkeersboetes een aantal wijzigingen geweest die in dit artikel uiteen worden gezet.

Opinie | Opiniërend artikel
Juli 2006
AA20060501

Oh jee, ik moet een miljonair?!

N. Doeswijk, C. Mak

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de contractuele verhouding rondom het tv-programma 'Ja, ik wil... een miljonair' en de afdwingbaarheid van het huwelijk door de producenten van dit programma.

Opinie | Redactioneel
Januari 2001
AA20010005

Openbare orde verstorende twaalfminners

J.G. Brouwer, S.M. Wolfert

Post thumbnail In 2009 wordt in de gemeenten Utrecht en Rotterdam geëxperimenteerd met een maatregel die te boek staat als de avondklok. Kort gezegd komt het erop neer dat de burgemeester aan de ouders van een overlastgevend kind mededeling doet dat de politie hun kind naar huis brengt, indien het in de eerstkomende drie maanden opnieuw overlast veroorzaakt dan wel indien hun kind zich na 21.00 uur zonder begeleiding op straat bevindt. De introductie van de avondklok stuitte bij veel leden van de Eerste Kamer op verzet. Het was dat de maatregel onderdeel uitmaakte van de package deal die Voetbalwet heet, anders was de bevoegdheid er nooit gekomen. Dat had niet zozeer te maken met het instrument zelf, als wel met het vage toepassingscriterium: herhaaldelijke groepsgewijze verstoring van de openbare orde.

Opinie | Opiniërend artikel
April 2011
AA20110267

Openlijke geweldpleging

J.M. ten Voorde

Hoge Raad 3 juli 2018, nr. 16/03539, ECLI:​NL:​HR:​2018:​1008, NJ 2018/436, m.nt. N. Rozemond

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 2019
AA20190135

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 48

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 52

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 53

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 87

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 23

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 35

Resultaat 25–36 van de 102 resultaten wordt getoond