openbare orde

Resultaat 25–36 van de 107 resultaten wordt getoond

september 1992

Katern 44: Vreemdelingenrecht

J.D.M. Steenbergen

juni 2000

Katern 75: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

september 2000

Katern 76: Media- en telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk, G.A.I. Schuijt

maart 2002

Katern 82: Internationaal privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

maart 2002

Katern 82: Vreemdelingenrecht

Th. Holterman

Naschrift op ‘I love Verkeersboetes’

T. Kodrzycki, A. Ringnalda

Na het schrijven van het redactioneel commentaar in het meinummer (2006) van Ars Aequi zijn er op het gebied van het verzekeringen tegen verkeersboetes een aantal wijzigingen geweest die in dit artikel uiteen worden gezet.

Opinie | Opiniërend artikel
juli 2006
AA20060501

Oh jee, ik moet een miljonair?!

N. Doeswijk, C. Mak

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de contractuele verhouding rondom het tv-programma 'Ja, ik wil... een miljonair' en de afdwingbaarheid van het huwelijk door de producenten van dit programma.

Opinie | Redactioneel
januari 2001
AA20010005

Op het snijvlak van bestuursrecht en strafrecht: de sluitingsbevoegdheid van artikel 13b Opiumwet

B. van der Vorm

Post thumbnail De sluitingsbevoegdheid van de burgemeester die is neergelegd in artikel 13b Opiumwet is bij uitstek een voorbeeld van een bepaling die zich bevindt op het snijvlak van het bestuursrecht en het strafrecht. In deze bijdrage wordt artikel 13b Opiumwet besproken in het perspectief van de burgemeester als misdaadbestrijder. Vanuit het gegeven dat artikel 13b Opiumwet als (extra) doel de drugsbestrijding heeft gekregen, wordt betoogd dat een burgemeester die deze bepaling toepast onder omstandigheden zeker als een misdaadbestrijder kan worden aangemerkt.

Rode draad | Snijvlakken & Kruisbestuivingen
februari 2023
AA20230140

Openbare orde verstorende twaalfminners

J.G. Brouwer, S.M. Wolfert

Post thumbnail In 2009 wordt in de gemeenten Utrecht en Rotterdam geëxperimenteerd met een maatregel die te boek staat als de avondklok. Kort gezegd komt het erop neer dat de burgemeester aan de ouders van een overlastgevend kind mededeling doet dat de politie hun kind naar huis brengt, indien het in de eerstkomende drie maanden opnieuw overlast veroorzaakt dan wel indien hun kind zich na 21.00 uur zonder begeleiding op straat bevindt. De introductie van de avondklok stuitte bij veel leden van de Eerste Kamer op verzet. Het was dat de maatregel onderdeel uitmaakte van de package deal die Voetbalwet heet, anders was de bevoegdheid er nooit gekomen. Dat had niet zozeer te maken met het instrument zelf, als wel met het vage toepassingscriterium: herhaaldelijke groepsgewijze verstoring van de openbare orde.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2011
AA20110267

Openlijke geweldpleging

J.M. ten Voorde

Hoge Raad 3 juli 2018, nr. 16/03539, ECLI:​NL:​HR:​2018:​1008, NJ 2018/436, m.nt. N. Rozemond

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2019
AA20190135

Rechtshandelingen van het ‘koude hart’?

L.A.G.M. van der Geld

Lucienne van der Geld snijdt in haar column in het meinummer van Ars Aequi een ingewikkeld onderwerp aan: rechtshandelingen die (al dan niet) in strijd zijn met de goede zeden en openbare orde.

Opinie | Column
mei 2024
AA20240412

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 48

Resultaat 25–36 van de 107 resultaten wordt getoond