openbare orde

Resultaat 97–107 van de 107 resultaten wordt getoond

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 34

EU-burgers: openbare orde en ongewenstverklaring - pilot

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 57

toepassing artikel 1F Vluchtelingenverdrag vormt een actuele bedreiging ex artikel 27 lid 2 Richtlijn 2004/38/EG

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 61

vertrouwelijkheid bewijsmateriaal en effectief rechtsmiddel

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 91

openbare orde exceptie

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 22

huiselijk geweld, schulden, uitzetting na 18 jaar

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 23

verblijf bij gelegaliseerd gezin, autistische dochter

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 76

verkorten vertrektermijn op grond van openbare orde

Schengen en Europese integratie

De ruimte zonder binnengrenzen onder druk

G.N. Cornelisse, D. Singels

Post thumbnail

Deze bijdrage schenkt aandacht aan de herinvoering van grenscontroles binnen het Schengengebied als reactie op de komst van een groot aantal migranten in het najaar van 2015. Deze nog steeds voortdurende grenscontroles worden belicht vanuit het perspectief van het Europese recht en betoogd wordt dat de wijze waarop de lidstaten en de Europese Unie vandaag de dag vorm geven aan de ruimte zonder binnengrenzen gezien kan worden als een lakmoesproef voor Europese politieke integratie.

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
februari 2017
AA20170144

Verboden rechtspersonen

S.C.H. Koning

In dit artikel komt de in eind jaren tachtig ingevoerde regeling van verboden rechtspersonen aan de orde. Nederland kent de grondwettelijk verankerde verenigingsvrijheid. De in de wet neergelegde beperkingen daarvan kennen een civielrechtelijke (art. 2:15 BW (oud)) en een strafrechtelijke (art. 140 Sr) en zijn aan strenge grenzen gebonden. In het artikel komt de voorgeschiedenis en totstandkoming van de regeling aan de orde net als de criteria voor een verbodenverklaring en strafrechtelijke vervolging wegens lid zijn van een criminele organisatie.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 1988
AA19880762

Verboden rechtspersonen: een reactie en naschrift

S.C.H. Koning, J.H.B. van der Meer

Reactie op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel over verboden rechtspersonen. De auteur onderscheidt enige juridische onjuistheden en doet enige aanbevelingen ten aanzien van het leerstuk van het verboden verklaren van rechtspersonen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 1989
AA19890565

Vervangende toestemming tot erkenning; misbruik van bevoegdheid

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 6 november 2015, nr. 14/05412, ECLI:NL:HR:2015:3244 Personen- en familierecht. Verzoek verwekker aan rechtbank tot vervangende toestemming tot erkenning kind (art. 1:204 lid 3 BW). Door moeder aan andere man gegeven toestemming. Misbruik van bevoegdheid? Invloed huwelijk verwekker en artikel 1:204 lid 1 onder e BW (oud). Openbare orde. Maatstaf voor misbruik.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2016
AA20160045

Resultaat 97–107 van de 107 resultaten wordt getoond