Katern 40: Staatsrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Bokma

Verschijning: september 1991

Archiefcode: AAK19911779

afwijken Gemeentewet decentralisatie Gemeentewet medebewind openbare orde ordeverstoringen parttime wethouder statusbepaling gemeentewet

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht