Oh jee, ik moet een miljonair?!


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de contractuele verhouding rondom het tv-programma ‘Ja, ik wil… een miljonair’ en de afdwingbaarheid van het huwelijk door de producenten van dit programma.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N. Doeswijk, C. Mak

Verschijning: Januari 2001

Archiefcode: AA20010005

afdwingbaarheid goede zeden huwelijk openbare orde

Burgerlijk recht

Opinie Redactioneel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen