Naschrift op ‘I love Verkeersboetes’


Na het schrijven van het redactioneel commentaar in het meinummer (2006) van Ars Aequi zijn er op het gebied van het verzekeringen tegen verkeersboetes een aantal wijzigingen geweest die in dit artikel uiteen worden gezet.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Kodrzycki, A. Ringnalda

Verschijning: juli 2006

Archiefcode: AA20060501

openbare orde verkeersboete verzekeringsovereenkomst

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Opinie Opiniërend artikel