Resultaat 13–24 van de 99 resultaten wordt getoond

Internationaal privaatrecht: verstoting in Nederland

Th.M. de Boer

Hoge Raad 31 oktober 1986, nr. 7144, ECLI:NL:HR:1986:AC9558, NJ 1987, 924, nt. J.C. Schultsz (mrs. Ras, Snijders, Martens, Van den Blink, De Groot; P-G. Berger) In dit arrest, dat is gewezen nadat cassatie in belang der wet was ingesteld, komt aan de orde in hoeverre een verstoting van een vrouw door een man, ook al stemt de vrouw met deze verstoting instemt, rechtsgevolg heeft. De Hoge Raad erkent zo een verstoting niet. In de noot wordt hier dieper op ingegaan en wordt er ook ingegaan op de erkenning van buitenlandse echtscheidingen op basis van de Wet Conflictenrecht Echtscheiding.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 1988
AA19880182

Kafka in de polder: één zak met vuilnis te veel

September 2006

Katern 100: Internationaal privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

December 1988

Katern 29: Vreemdelingenrecht

, P. Boeles

Juni 1989

Katern 31: Strafrecht

J. Bokma

September 1991

Katern 40: Staatsrecht

J. Bokma

September 1992

Katern 44: Vreemdelingenrecht

J.D.M. Steenbergen

Juni 2000

Katern 75: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

September 2000

Katern 76: Media- en telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk, G.A.I. Schuijt

Maart 2002

Katern 82: Internationaal privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

Maart 2002

Katern 82: Vreemdelingenrecht

Th. Holterman

Naschrift op ‘I love Verkeersboetes’

T. Kodrzycki, A. Ringnalda

Na het schrijven van het redactioneel commentaar in het meinummer (2006) van Ars Aequi zijn er op het gebied van het verzekeringen tegen verkeersboetes een aantal wijzigingen geweest die in dit artikel uiteen worden gezet.

Opinie | Opiniërend artikel
Juli 2006
AA20060501

Resultaat 13–24 van de 99 resultaten wordt getoond