Resultaat 85–96 van de 104 resultaten wordt getoond

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 23

Arvelo Aponte: moment vaststelling recidive gevaar

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 27

geen waterscheiding belangenafweging 1F gevallen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 33

Aladzhov: uitreis Unieburger - openbare orde

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 41

Ziebell: artikel 14(1) Besluit nr. 1/80 en een grens aan analoge toepassing

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 56

inbewaringstelling en MTV-controles

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 2

M.S. tegen België: detentie en openbare orde

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 55

berekening verblijfsduur en glijdende schaal

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 56

openbare ordebeleid in het vreemdelingenrecht

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 18

Udeh tegen Zwitserland: art. 8 EVRM en openbare orde

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 34

EU-burgers: openbare orde en ongewenstverklaring - pilot

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 57

toepassing artikel 1F Vluchtelingenverdrag vormt een actuele bedreiging ex artikel 27 lid 2 Richtlijn 2004/38/EG

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 61

vertrouwelijkheid bewijsmateriaal en effectief rechtsmiddel

Resultaat 85–96 van de 104 resultaten wordt getoond