Openbare orde verstorende twaalfminners


In 2009 wordt in de gemeenten Utrecht en Rotterdam geëxperimenteerd met een maatregel die te boek staat als de avondklok. Kort gezegd komt het erop neer dat de burgemeester aan de ouders van een overlastgevend kind mededeling doet dat de politie hun kind naar huis brengt, indien het in de eerstkomende drie maanden opnieuw overlast veroorzaakt dan wel indien hun kind zich na 21.00 uur zonder begeleiding op straat bevindt. De introductie van de avondklok stuitte bij veel leden van de Eerste Kamer op verzet. Het was dat de maatregel onderdeel uitmaakte van de package deal die Voetbalwet heet, anders was de bevoegdheid er nooit gekomen. Dat had niet zozeer te maken met het instrument zelf, als wel met het vage toepassingscriterium: herhaaldelijke groepsgewijze verstoring van de openbare orde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.G. Brouwer, S.M. Wolfert

Verschijning: april 2011

Archiefcode: AA20110267

avondklok openbare orde twaalfminner Voetbalwet

Staats- en bestuursrecht Strafrecht en criminologie

Opinie Opiniërend artikel