Openlijke geweldpleging


Hoge Raad 3 juli 2018, nr. 16/03539, ECLI:​NL:​HR:​2018:​1008, NJ 2018/436, m.nt. N. Rozemond


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. ten Voorde

Verschijning: februari 2019

Archiefcode: AA20190135

Hoge Raad 03-07-2018 (ECLI:NL:HR:2018:1008) zaaknummer: 16/03539

openbare orde openlijk openlijke geweldpleging overzichtsarrest

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie