Categorie: Redactioneel

Zoals vaker benadrukt, onder meer in AA20190171, is taal het gereedschap van de jurist. In wetteksten, jurisprudentie, dissertaties en ook in dit maandblad wordt de juridische werkelijkheid beschreven, gevormd, aangepast en uitgelegd door deze in woorden te vatten. De jurist drukt het recht uit in taal en daar dient hij zorgvuldig mee om te gaan. […]
Uit onderzoek van de Raad voor Rechtsbijstand (‘Cijfers en trends’, rvr.org) blijkt dat de uitstroom van sociaal advocaten in de periode 2014-2019 elk jaar groter was dan de instroom. Daarnaast blijkt dat de gemiddelde leeftijd van sociaal advocaten is gestegen. In 2012 was 31% van hen jonger dan 35 jaar, in 2019 nog maar 20%. […]
Het Bijzonder nummer ziet dit jaar op het crisis- en rampenrecht. Om voor de hand liggende redenen speelt de coronacrisis in diverse bijdragen een prominente rol. Toch gaat dit nummer over méér dan alleen deze crisis. De redactie heeft auteurs uitgenodigd om vanuit verschillende perspectieven te reflecteren op diverse soorten crises en rampen. De centrale […]
Een recent gewezen uitspraak van het EHRM trok onze aandacht. Op 19 januari 2021 liet het hof zich in Lăcătuş t. Zwitserland (ECLI:CE:ECHR:2021:0119JUD00140651) voor het eerst uit over de verhouding tussen de toepassing van een bedelverbod en het recht op privéleven (art. 8 EVRM). Deze uitspraak is volgens ons ook voor de Nederlandse rechtsorde van […]
De huidige kabinetsformatie is roerig begonnen. Nog voordat het proces goed en wel op gang was gekomen, moesten de verkenners, Ollongren en Jorritsma, hun taak alweer neerleggen omdat eerstgenoemde abusievelijk een zeer gevoelig stuk openbaarde. De zin ‘Positie Omtzigt: functie elders’ domineerde daarna het maatschappelijke en politieke debat. Iedereen was het erover eens: dat de […]
Stel, je bent rechter en viert, blakend van gezondheid, je zeventigste verjaardag. Dan dient het pensioen zich verplicht aan. Artikel 117 Grondwet stelt dat rechters voor het leven worden benoemd, maar staat toe om bij wet in formele zin een rechterlijke pensioenleeftijd vast te stellen. De wetgever heeft die grondwettelijke mogelijkheid benut. Al bijna een […]
Door middel van het gebruik van software is het tegenwoordig mogelijk om mensen dingen te laten zeggen of doen die zij in werkelijkheid nooit hebben gezegd of gedaan. Het resultaat wordt een deepfake genoemd – een samentrekking van deep learning en fake. Hoewel deepfakes grappige toepassingen kunnen hebben, zijn er onmiskenbaar risico’s wanneer het bewerkte […]
Milieudelicten kunnen enorme gevolgen hebben voor mens en natuur. Onder ‘milieudelicten’ worden de in artikel 1a WED genoemde overtredingen verstaan. Concrete voorbeelden van milieudelicten zijn illegale afvaldumping en illegale handel in pesticiden (zie voor meer voorbeelden www.om.nl/onderwerpen/milieucriminaliteit). In dit redactioneel gaan we in op de positie van slachtoffers van milieudelicten in strafprocedures die als reactie […]
Wat ooit begon als ultimum remedium voor wetgevingsimpasses in de Europese Unie, is tegenwoordig standaardpraktijk: de triloog. Dat is een informele bijeenkomst van vertegenwoordigers (lees: dossierexperts) van de Raad van Ministers, het Europees Parlement en de Europese Commissie. Het doel ervan is compromisvorming, om zo het wetgevingsproces te versnellen. De uitonderhandelde wettekst moet uiteraard nog […]
Als privaat­recht de ordening voortbrengt waarin economische activiteiten mogelijk worden (vgl. Van Damme, AA2020663), dan is het beginsel afspraak is afspraak in die ordening niet weg te denken. Pacta sunt servanda is een van de pijlers van ons privaat­recht (vgl. art. 3:296 BW). Dit uitgangspunt heeft grenzen, bijvoorbeeld in artikel 6:258 BW: de onvoorziene omstandigheden. In de huidige tijd is dit […]