Categorie: Redactioneel

Het is zondag 29 mei 2022. ADO Den Haag speelt tegen Excelsior Rotterdam de finale van de play-offs om promotie naar en degradatie uit de Eredivisie. ADO verliest en loopt promotie mis. De ADO-fans bestormen het veld en zowel binnen als buiten het stadion breken rellen uit. Verschillende agenten raken gewond en minstens twintig aanhoudingen […]
Met lampionnen zingend langs de deuren in ruil voor bakken snoepgoed (of – als het tegenzit – mandarijntjes). 11 november was het weer zover: Sint-Maarten. Waar dit feest de één bekend in de oren klinkt en herinneringen oproept aan feestelijke avonden met een buit waar je nog weken zoet mee zou zijn, is het voor […]
De rechter legt de wet uit. Hij dient hiertoe, kort gezegd, in zijn oordeel het abstracte recht in zo concreet mogelijke taal te vatten (Gaakeer, AA20150602, p. 602). Dat is een complexe exercitie, waarbij met name de vertaalslag van het abstracte naar het concrete een uitdaging kan blijken. Een rechterlijke uitspraak moet namelijk enerzijds juridisch precies […]
Het begin van het nieuwe collegejaar vormt voor ons aanleiding stil te staan bij de samenstelling van de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid hier te lande. Wij richten ons in het bijzonder op het vak Romeins recht, dat nog niet zo lang geleden verplicht deel uitmaakte van voornoemde opleidingen. Dat zal menig hedendaagse rechtenstudent bevreemden, al helemaal als […]
Voor het Bijzonder Nummer 2022 heeft de redactie van Ars Aequi gekozen voor het thema ‘Recht & Natuur’. De verhouding tussen de mens en de natuur is een thema van alle tijden, ook in het recht. Vraagstukken omtrent klimaatverandering, biodiversiteit, natuurbehoud en verduurzaming komen terug in alle rechtsgebieden. Dit Bijzonder Nummer bevat bijdragen over enkele […]
Spionage door buitenlandse mogendheden is van alle tijden. Strafbaar is het echter niet. Althans, als zodanig levert heimelijke samenwerking van personen met niet-Nederlandse geheime diensten nog geen delict op. Toegegeven: ‘spionage’ is eigenlijk ook een weinig precies begrip. Het omvat een veelheid aan activiteiten, die erop zijn gericht kennis te ontvreemden. Via het strafrecht kan […]
In het politieke debat klinkt vaak de roep om criminelen zwaarder te straffen. Nu Dilan Yeşilgöz, die zich als Kamerlid sterk heeft geprofileerd als voorvechter van zo’n harde aanpak, aan het hoofd staat van het ministerie van Justitie en Veiligheid, lijkt het erop dat het beleid de komende jaren overeenkomstig deze roep vormgegeven zal worden […]
Ondanks beloftes om de gaswinning in het Groningenveld terug te schroeven, verhoogde Nederland dit jaar de hoeveelheid gas die aan Duitsland wordt geleverd. De uitspraak van het kabinet – ‘de contractuele verplichting ligt er’ (AD 19 januari 2022) – suggereert dat de leidingen met Duitsland niet zomaar kunnen worden doorgeknipt en dat Groningen langzaam maar zeker […]
Uber-chauffeurs zijn werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, aldus de rechtbank Amsterdam in haar vonnis van 13 september 2021 (ECLI:NL:RBAMS:2021:5029, r.o. 34-36). Deze kwalificatie brengt voor Uber verstrekkende gevolgen mee. Het bevreemdt dan ook niet dat het bedrijf in hoger beroep gaat. Het vonnis sluit goed aan op het toegenomen belang van de materiële verhouding tussen werkgever […]
Het coronavirus houdt al enige tijd een aantal mensenrechten in zijn greep. Omdat mensenrechtenbeperkingen slechts in uitzonderingsgevallen zijn toegestaan, kan per getroffen maatregel – al dan niet bij de rechter – de rechtvaardiging daarvan worden bediscussieerd. Van die mogelijkheid wordt dankbaar gebruik gemaakt. Hoewel het van groot belang is om je af te vragen of […]