Categorie: Redactioneel

De huidige kabinetsformatie is roerig begonnen. Nog voordat het proces goed en wel op gang was gekomen, moesten de verkenners, Ollongren en Jorritsma, hun taak alweer neerleggen omdat eerstgenoemde abusievelijk een zeer gevoelig stuk openbaarde. De zin ‘Positie Omtzigt: functie elders’ domineerde daarna het maatschappelijke en politieke debat. Iedereen was het erover eens: dat de […]
Stel, je bent rechter en viert, blakend van gezondheid, je zeventigste verjaardag. Dan dient het pensioen zich verplicht aan. Artikel 117 Grondwet stelt dat rechters voor het leven worden benoemd, maar staat toe om bij wet in formele zin een rechterlijke pensioenleeftijd vast te stellen. De wetgever heeft die grondwettelijke mogelijkheid benut. Al bijna een […]
Door middel van het gebruik van software is het tegenwoordig mogelijk om mensen dingen te laten zeggen of doen die zij in werkelijkheid nooit hebben gezegd of gedaan. Het resultaat wordt een deepfake genoemd – een samentrekking van deep learning en fake. Hoewel deepfakes grappige toepassingen kunnen hebben, zijn er onmiskenbaar risico’s wanneer het bewerkte […]
Milieudelicten kunnen enorme gevolgen hebben voor mens en natuur. Onder ‘milieudelicten’ worden de in artikel 1a WED genoemde overtredingen verstaan. Concrete voorbeelden van milieudelicten zijn illegale afvaldumping en illegale handel in pesticiden (zie voor meer voorbeelden www.om.nl/onderwerpen/milieucriminaliteit). In dit redactioneel gaan we in op de positie van slachtoffers van milieudelicten in strafprocedures die als reactie […]
Wat ooit begon als ultimum remedium voor wetgevingsimpasses in de Europese Unie, is tegenwoordig standaardpraktijk: de triloog. Dat is een informele bijeenkomst van vertegenwoordigers (lees: dossierexperts) van de Raad van Ministers, het Europees Parlement en de Europese Commissie. Het doel ervan is compromisvorming, om zo het wetgevingsproces te versnellen. De uitonderhandelde wettekst moet uiteraard nog […]
Als privaat­recht de ordening voortbrengt waarin economische activiteiten mogelijk worden (vgl. Van Damme, AA2020663), dan is het beginsel afspraak is afspraak in die ordening niet weg te denken. Pacta sunt servanda is een van de pijlers van ons privaat­recht (vgl. art. 3:296 BW). Dit uitgangspunt heeft grenzen, bijvoorbeeld in artikel 6:258 BW: de onvoorziene omstandigheden. In de huidige tijd is dit […]
In Nederland werken ongeveer 85.000 zzp’ers voor minder dan zestien euro bruto per uur. Dat bleek in 2018 al uit een inventarisatie van onderzoeksbureau SEO (Heyma e.a., Karakteristieken en tarieven zzp’ers, 2018). Een te laag bedrag, en dus wilde het kabinet bij wet een minimumtarief invoeren voor alle zzp’ers in Nederland. Het primaire doel van […]
De machtenscheidingsleer heeft oude papieren. De Franse filosoof Montesquieu deed haar in het midden van de achttiende eeuw uit de doeken in zijn befaamde De l’esprit des lois. Sindsdien vormt deze leer de drieledige steunpilaar van alle westerse democratieën. De kern van de oorspronkelijke theorie is even simpel als briljant: de staatsmacht behoort niet te […]
Al jaren woedt in ons land een pennenstrijd over het anonimiseringsbeleid van de rechterlijke macht. Zij anoni­miseert vrijwel alle uitspraken vóórdat deze op rechtspraak.nl worden gepubliceerd. Waar de één meent dat de anonimiseringsdrift intussen is doorgeslagen, met verminderde toegankelijkheid van rechtspraak tot gevolg (o.a. Olsthoorn, ‘Journalisten opgelet’, Villamedia 2018 en annotatie van Kortmann bij HR 3 februari 2017, JOR 2017/151), bepleit […]
Het Bijzonder Nummer van dit jaar gaat over concurrentie. Daarbij staat de relatie tussen recht en concurrentie centraal. Op wat voor manieren kan het recht concurrentie stimuleren of juist inperken? Letterlijk betekent concurrentie ‘mededinging, wedijver, met name in het bedrijfsleven’.1 Bij de verhouding tussen recht en concurrentie, zullen velen dan ook direct denken aan regels uit […]