Categorie: Columns

Onlangs was er commotie over de vraag of als Amalia met een vrouw zou trouwen en kinderen krijgt, zij afstand zou moeten doen van de troon. Aanleiding was het boek Amalia, de plicht roept van Peter Rehwinkel, waarin deze vraag wordt opgeworpen. Prompt werden er Kamervragen gesteld en discussies gevoerd. Maar … dit zou anno 2021 […]
Generaties studenten hebben voor Romeins recht tentamenvragen gekregen waar Aulus, Blasius en Claudius in voorkomen. Behalve als er sprake is van een diefstal, want dan heet de bedrieglijke rover opeens Bulla. Deze inside joke heeft een vrij simpele reden. Bulla Felix (‘geluksamulet’) is na Spartacus zo’n beetje de bekendste bandiet uit de oudheid. Rond 205-207 […]
Relativeren heeft voordelen in ons dagelijkse functioneren, zowel privé als beroepsmatig. Het vermogen te relativeren zit vooral in onze neocortex. De neocortex van ons brein is voor ons als jurist vertrouwd terrein, omdat we die gebruiken voor waarneming, taal, redeneren en abstract denken. Tijdens de coronaperiode had ik vanzelfsprekend te doen met studenten, omdat de […]
Een zesde van de teksten in de Digesten is van de hand van Julius Paulus. Volgens de telling van Puchta, een negentiende-eeuwse vorser van de destijds in Duitsland geldende Digesten, zijn het er maar liefst 2080. Over zijn persoon, familie en afkomst weten we heel weinig. Daarbij is zijn veel voorkomende naam niet behulpzaam: Julius […]
‘I should be my daddy’s greatest prize, But instead he’s got dollar signs in his eyes.’ Deze zin uit Spongebobs musical schoot me te binnen toen ik de aangrijpende verklaring van Britney Spears las in haar rechtszaak over haar curatele en curators. Spears staat al veel jaren onder curatele na een mental breakdown en haar […]
Van het privéleven van de meeste Romeinse juristen weten we niet veel. Zij spreken door hun geschriften. Die gaan zelden over hun bezigheden, hun vriendschappen of hun voorkeuren. Soms vermelden Romeinse juristen bij wie zij in de leer zijn geweest of valt er een ander detail van de tafel. Romeinse juristen zijn vooral jurist. Zij […]
Dit is mijn laatste column voor dit blad. Een column is een korte tekst, meestal – maar niet noodzakelijk – over een actueel onderwerp en soms met een boodschap. De columnist neemt hierin stelling en komt met wetenswaardige feiten. Een nadeel van het verschijnsel – tempus fluit – is dat recht en feiten niet stilstaan, […]
Professionals kregen de afgelopen jaren steeds meer te maken met toezicht. Dit vertaalt zich in protocollen en procedures, waardoor er meer registratie en administratie bij het ‘eigenlijke werk’ komt kijken. Professionals onderschrijven uiteraard dat verantwoording afleggen noodzakelijk is. Maar regelmatig hoor ik ze verzuchten dat ze hun tijd voornamelijk aan hun professie willen besteden, en […]
Door de snelle ontwikkelingen in de digitale wereld wordt het recht zowat per uur interessanter, maar ook ingewikkelder. Niet alleen omdat deze wereld nieuw en weinig ontdekt is, maar ook omdat er zoveel rechtsgebieden bij zijn betrokken. Het algemene vermogensrecht, maar ook erfrecht, auteursrecht en privacyrecht. Denk daarnaast ook aan het strafrecht, belastingrecht en financiële […]
Een van de meest kleurrijke leden van het Nederlandse rechtsbedrijf is de Amsterdamse rechtsfilosoof Ulli d’Oliveira (1933). D’Oliveira – voluit: Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira – heeft naam gemaakt als beoefenaar van het internationaal privaatrecht, als initiator van het Kalimijnen-proces en als kenner van het nationaliteitsrecht. Daarnaast heeft hij ook op literair gebied zijn sporen verdiend, […]