Categorie: Columns

Wie is er niet groot geworden met de vrijgevochten Pippi Langkous! In 1969 maakte Nederland op tv kennis met de onconventionele leefsituatie van de jonge Pippi. Zij woont in Villa Kakelbont met haar paard Witje en aapje meneer Nilsson. Haar moeder is jong overleden en haar vader woont voor zijn werk (CEO van een piratenbende) […]

Domitius Ulpianus

Ruim een derde van alle in de Digesten opgenomen fragmenten is van de hand van Domitius Ulpianus. Het zijn er maar liefst 2462. Ulpianus leefde in dezelfde tijd als Paulus en iets later dan Papinianus. Hij zal geboren zijn zo rond het jaar 160. In een van zijn teksten noemt hij de schitterende kolonie Tyrus […]
Er was eens… een deur met vijf sloten en vijf verschillende sleutels. De sleutels waren in bezit bij vijf verschillende mensen. Het zou het begin van een sprookje kunnen zijn. Maar deze deur is niet ontsproten aan het brein van een schrijver. Deze deur bestaat echt en was onderdeel van het plan dat Pieter Teyler […]

Wie was Gaius?

Voetballers, zangers, schilders en filosofen hebben één naam als ze erg beroemd zijn. Voor juristen is een mononiem meestal niet weggelegd. Zeker niet in Rome, waar men goede sier maakte met een hele trits aan voor-, achter-, familie- en bijnamen. Juist daarom is het vreemd dat we niet zoveel weten over Gaius. Het is niet […]
Als je (weer) een blauwtje loopt op de woningmarkt, dan ben je meestal welkom in ‘Hotel Mama’ waar het veilig en warm is. De koelkast is goed gevuld, er wordt heerlijk gekookt en de was wordt gedaan. In Hotel Mama wonen noodgedwongen vaak studenten, jonge werkenden, en mensen van wie de relatie op de klippen […]

Sextus Pomponius

Sextus Pomponius is één van de wat minder bekende Romeinse juristen met een desondanks betrekkelijk grote invloed. Hij behoorde niet tot de kopgroep van de vijf auteurs wier geschriften in de citeerwet uit de 5e eeuw tot exclusieve bron van het juristenrecht werden verheven (dat waren Papinianus, Paulus, Gaius, Ulpianus en Modestinus). De rechter diende […]
Onlangs was er commotie over de vraag of als Amalia met een vrouw zou trouwen en kinderen krijgt, zij afstand zou moeten doen van de troon. Aanleiding was het boek Amalia, de plicht roept van Peter Rehwinkel, waarin deze vraag wordt opgeworpen. Prompt werden er Kamervragen gesteld en discussies gevoerd. Maar … dit zou anno 2021 […]
Generaties studenten hebben voor Romeins recht tentamenvragen gekregen waar Aulus, Blasius en Claudius in voorkomen. Behalve als er sprake is van een diefstal, want dan heet de bedrieglijke rover opeens Bulla. Deze inside joke heeft een vrij simpele reden. Bulla Felix (‘geluksamulet’) is na Spartacus zo’n beetje de bekendste bandiet uit de oudheid. Rond 205-207 […]
Relativeren heeft voordelen in ons dagelijkse functioneren, zowel privé als beroepsmatig. Het vermogen te relativeren zit vooral in onze neocortex. De neocortex van ons brein is voor ons als jurist vertrouwd terrein, omdat we die gebruiken voor waarneming, taal, redeneren en abstract denken. Tijdens de coronaperiode had ik vanzelfsprekend te doen met studenten, omdat de […]
Een zesde van de teksten in de Digesten is van de hand van Julius Paulus. Volgens de telling van Puchta, een negentiende-eeuwse vorser van de destijds in Duitsland geldende Digesten, zijn het er maar liefst 2080. Over zijn persoon, familie en afkomst weten we heel weinig. Daarbij is zijn veel voorkomende naam niet behulpzaam: Julius […]