Resultaat 361–372 van de 398 resultaten wordt getoond

Verborgen gebreken bij huisdieren: het nieuwste recht

D. Boon

Opinie | Opiniërend artikel
december 1999
AA19990902

Verdonk v. Hirsi Ali – Annotatie bij een kamerdebat

G. ter Kuile

In deze annotatie bij het kamerdebat van 16 mei 2006 wordt ingegaan op de staatsrechtelijke kanten van het debat over Ayaan Hirsi Ali en het Nederlanderschap. Er wordt ingegaan op de controle van de regering door het parlement en wetsinterpretatie.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2006
AA20060614

Verplichte literatuur kan veel goedkoper

D.J.G. Visser

Artikel waarin de auteur een proces bedenkt waardoor de verplicht voorgeschreven literatuur voor studenten veel goedkoper aangeschaft kan worden en de uitgevers buiten beeld blijven.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 1994
AA19940649

Verschil van mening

M.V. Polak

In dit artikel wordt ingegaan op de mening en meningsvorming van juristen. Volgens de auteur moet er minder sprake zijn van nuance bij juristen waar dit geen typisch juridische onderwerpen betreft. Zij zouden best wat harder uit de hoek mogen komen en zich wat meer bemoeien met het maatschappelijk debat.

Opinie | Opiniërend artikel
september 1994
AA19940577

Verschoningsrecht van de advocaat: veilige haven, geen vrijplaats

N.A.M.E.C. Fanoy

Post thumbnail

Het belang van het beroepsgeheim en het verschoningsrecht van advocaten wordt algemeen onderschreven. Dat is anders als het gaat om het bereik van het verschoningsrecht. In de visie van het OM fungeert het verschoningsrecht van advocaten te vaak als vrijplaats voor zaken die verborgen moeten blijven. Een hardnekkige en ongefundeerde misvatting.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2016
AA20160089

Verslaafdenproblematiek

P. Melsen

Opiniërend artikel waar na twee voorbeelden van hoe criminaliteit, als gevolg van een drugsverslaving, op slachtoffers van de gepleegde delicten veel invloed hebben. De auteur bepleit verplichte verslavingszorg om op die manier de oorzaak van het criminele gedrag, te weten de verslaving van de veelplegers, aan te pakken.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 1991
AA19910037

Verslaving: van Bopz naar Vggz

C. Reijntjes-Wendenburg

Post thumbnail

Verslaving aan alcohol en drugs is van oudsher moeilijk onder het toepassingsbereik van de wet Bopz te brengen. Door erkenning van verslaving als psychische stoornis onder DSM-5 is dat niet anders geworden. Recent is de wet Vggz aangenomen, die de wet Bopz zal vervangen. Daarmee komt opnieuw de vraag aan de orde of, en zo ja, onder welke voorwaarden een verslaving tot gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis kan leiden. In dit artikel wordt op de knelpunten ingegaan en bezien of de wet Vggz aanleiding zal geven om de huidige rechtspraak aan te passen. 
 

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2018
AA20180370

Versoepeling van het ontslagrecht onder de Wet Werk en Zekerheid?

A. van Zanten-Baris

Post thumbnail

Een veelgehoorde vraag is of het ontslagrecht met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid soepeler wordt. Hiervan lijkt geen sprake te zijn. Ook wordt in de memorie van toelichting beloofd dat de Wet Werk en Zekerheid het ontslagrecht eenvoudiger, sneller, eerlijker en goedkoper maakt. De vraag is of deze belofte wordt waargemaakt. Verder is de vraag van belang of het ontslagrecht door de Wet Werk en Zekerheid rechtvaardiger wordt. Aan deze punten wordt in deze bijdrage aandacht besteed aan de hand van de meest relevante wijzigingen.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2014
AA20140717

Vertegenwoordiging bij ‘wrongful life’-claims: een contradictio in terminis?

B. van Drunen

In deze opinie wordt ingegaan op de rechtspraak en vertegenwoordiging buh wrongful life zaken. Volgens de auteur moeten ouders van een gehandicapt geboren kind geen vordering jegens de arts in kunnen stellen wegens het verzuimen van een zorgplicht.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2005
AA20050148

Verzekering voor vrijwilligers en organisatie noodzaak: een reaktie

N.N.H. Bos, M.A.J. de Jong

In deze reactie bij een eerder artikel in Ars Aequi over de noodzaak om een verzekering af te sluiten voor vrijwilligers die in dienst zijn, komen de auteurs tot een andere conclusie dan de oorspronkelijke auteurs en betogen op grond van een voorbeeld dat een aparte verzekering dient te worden afgesloten voor vrijwilligers.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 1991
AA19910144

Virtuele Kinderporno

M. Moerings

Je bent ’s avonds aan het surfen op internet en belandt ‘toevallig’ op een pornosite. Je slaat een serie plaatjes op en komt enkele dagen later tot de ontdekking dat er kinderporno tussen zit. Of een vriend van je – altijd in voor een geintje – stuurt je een mail met een attachment, waarafbeeldingen met kinderporno bij zitten. Je slaat deze mail op. Besproken wordt wat strafbaar is en wat de gevaren zijn van deze nieuwe wetgeving.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2003
AA20030028

Voetbalwet of geen voetbalwet, samen sterk in de strijd tegen hooliganisme

S. van de Bogaert

In deze mening vergelijkt de schrijver verschillende rechtsstelsels in haar strijd tegen voetbalvandalisme en geeft daarover zijn mening.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2007
AA20070329

Resultaat 361–372 van de 398 resultaten wordt getoond