Rwanda’s Gacaca Courts: How to Deal with Widespread and Massive Crimes


In de lente van 1994 woedde in Rwanda een vreselijke genocide, waarbij in een aantal maanden van chaos en geweld ongeveer een miljoen Tutsi’s werden vermoord. Als onmiddellijk gevolg van de slachting beschikte Rwanda na deze slachting niet langer over een goed functionerend overheidsapparaat. Toch slaagde men er uiteindelijk in om binnen enkele jaren een kleine twee miljoen zaken te behandelen, zodat aan de slachtoffers toch nog enig recht kon worden gedaan. Volksrechtbanken speelden hierbij een belangrijke rol. Over deze zogenoemde gacaca courts schrijft Elvis Binda Mbembe.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.B. Mbembe

Verschijning: Maart 2013

Archiefcode: AA20130198

gacaca courts genocide Hutu ICTR Rwanda Tutsi

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees strafrechtNiet-Nederlands recht

Opinie Opiniërend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen