Resultaat 373–384 van de 400 resultaten wordt getoond

Virtuele Kinderporno

M. Moerings

Je bent ’s avonds aan het surfen op internet en belandt ‘toevallig’ op een pornosite. Je slaat een serie plaatjes op en komt enkele dagen later tot de ontdekking dat er kinderporno tussen zit. Of een vriend van je – altijd in voor een geintje – stuurt je een mail met een attachment, waarafbeeldingen met kinderporno bij zitten. Je slaat deze mail op. Besproken wordt wat strafbaar is en wat de gevaren zijn van deze nieuwe wetgeving.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2003
AA20030028

Voetbalwet of geen voetbalwet, samen sterk in de strijd tegen hooliganisme

S. van de Bogaert

In deze mening vergelijkt de schrijver verschillende rechtsstelsels in haar strijd tegen voetbalvandalisme en geeft daarover zijn mening.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2007
AA20070329

Vogelvrij en vrij als een vogel

Over een informatiemaatschappij, privacy en intelligent meebewegen

Privacy staat tegenwoordig weer in de belangstelling, vooral de privacy in verband met persoonsgegevens. De Klantenkaart, chipkaarten en de registratie van al dan niet veroordeelde pedofielen; het zijn allemaal voorbeelden van informationele privacy. Voor een deel is deze aandacht toe te schrijven aan de nieuwe privacywet. Bijna een jaar geleden is het wetsvoorstel voor de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) naar de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken 25 892). De WPB is de implementatiewet van de Europese privacyrichtlijn. Tevens is de wet de opvolger en vervanger van de Wet persoonsregistraties. De nieuwe WPB is echter helemaal niet zo nieuw. Ook die wet is gebaseerd op richtlijnen uit het begin van de jaren `80. Dat is niet zo lang geleden zult u wellicht denken. Is recht van nog geen 20 jaren oude nu al verouderd? Is de WBP nog voor inwerkingtreding al ouderwets? Eigenlijk wel..

Opinie | Opiniërend artikel
januari 1999
AA19990034

voor Jacobse & Van Es Makelaardij. Afschaffen titel ‘makelaar’ zorgt onnodig voor verwarring bij consument

A.W.C.T. Naber

Opinie | Opiniërend artikel
november 2000
AA20000772

Voortbestaan Kinderrechtswinkel Amsterdam door financiële problemen bedreigd

E. Florijn, T.B. Trotman

In dit artikel wordt destijds in geldnood verkerende Kinderrechtswinkel Amsterdam besproken en de goede zaken die zij met name op het gebied van het jeugdrecht verricht. In dit artikel wordt de wijze waarom de Kinderrechtswinkel aan financiering tracht te komen beschreven en de initiatieven worden ondersteund.

Opinie | Opiniërend artikel
juli 1990
AA19900439

Voorzichtigheid geboden bij de totstandkoming van een Europese Uitzendrichtlijn. Europese Uitzendrichtijn en flexibiliteit

M. de Wit

Dit artikel behandeld de problemen die zouden kunnen ontstaan naar aanleiding van de Europese Uitzendrichtlijn en flexibiliteit wanneer er niet goed genoeg word gekeken naar de grote verschillen die er bestaan tussen verschillende landen op het gebied van uitzendkrachten.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2002
AA20020085

Vreemdelingenbereid en rechtvaardigheid

Open brief aan C.W. Maris van F.C.L.M Jacobs

F.C.L.M. Jacobs, C.W. Maris

In het kader van de Rode draad 'Recht & Ethiek' verschijnt in de rubriek Mening op regelmatige basis een briefwisseling. De auteurs treden in discussie met elkaar over een ethisch juridisch onderwerp. De vaste auteur in deze briefwisseling is prof.mr. C.W. Maris. Deze maand wisselt hij van gedachte met prof. dr. F.C.K.M. Jacobs over Vreemdelingenbeleid en rechtvaardigheid.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 1998
AA19980020

Vrijheid en recht

Open brief van C.W. Maris* aan D.H.M. Meuwissen

C.W. Maris, D.H.M. Meuwissen

Briefwisseling van Maris en Meuwissen in het kader van de Rode draad 'Recht & Ethiek'. Beide briefschrijvers verhalen over vrijheid doch allebei vanuit een andere visie en uitgangspositie.

Opinie | Opiniërend artikel | Overig | Rode draad | Recht en ethiek
juli 1998
AA19980668

Vrouwen in juridische beroepen blijven te veel in de marge

H.F.P. Ietswaart

Ondanks alle pogingen van de overheid om het gelijk te trekken blijven vrouwen nog altijd achter op de arbeidsmarkt, vooral wanneer men kijkt naar hogere posities zijn vrouwen in de minderheid. Binnen de juridische beroepen is dit zeker niet minder, zowel in Nederland als in andere landen is het juridische beroep tamelijk conservatief en daardoor blijven vrouwen hier ook achter bij mannen.

Opinie | Opiniërend artikel
november 2006
AA20060818

VVD-ministers schenden democratie en persvrijheid

J.W. Sap

De meimaand van het jaar 1997 zal de geschiedenis ingaan als een maand met de kenmerken van een schrikbewind. Twee eeuwen na Robespierre haalden aristocraten en massaslachtpartijen de voorpagina's van de kranten, met een Nederlands bewind dat lijnrecht tegen de beginselen van de democratische rechtsstaat inging. Wat betekenen democratie en persvrijheid voor de ministers Dijkstal en Van Aartsen, beiden lid van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, in de harde praktijk?

Opinie | Opiniërend artikel
september 1997
AA19970565

Waar is Boek 9 dan gebleven?

J.B. Spath, D.J.G. Visser

Post thumbnail

Waarom is Boek 9 BW, het wetboek gereserveerd voor IE-rechten, er (nog) niet, terwijl we wel al geruime tijd een Boek 10 BW hebben? En zou Boek 9 BW er alsnog moeten komen? In deze bijdrage proberen de auteurs beide vragen te beantwoorden en doen zij een oproep aan de wetgever. Om beide vragen te beantwoorden is enig inzicht in de historie van het ongrijpbare Boek 9 nodig.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2017
AA20170381

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Over zelfbeschikking en rechtsbescherming bij het aangaan van een huwelijk

B.C.M. Waaijer

Post thumbnail Zouden aanstaande echtgenoten in plaats van de van rechtswege geldende, nieuwe wettelijke beperkte gemeenschap van goederen, niet eenvoudig moeten kunnen kiezen voor de oude algehele gemeenschap van goederen? Dus zonder dat zij daarvoor huwelijksvoorwaarden ten overstaan van een notaris hoeven te maken? De auteur geeft aan dat we met het daartoe strekkende consultatiewetsvoorstel niet op de goede weg zijn.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2018
AA20180996

Resultaat 373–384 van de 400 resultaten wordt getoond