Slachtoffers in de strafrechtspleging en de keerzijde van een sentimenteel debat


Slachtoffers hebben inmiddels een stevige positie in het strafproces verworven. Dat is een positief gegeven, met een keerzijde. ‘In naam van het slachtoffer’ kan namelijk de tegenstelling tussen slachtoffers en daders worden vergroot. Dat is niet waarvoor het strafrecht is bedoeld, zo stelt de stichting Mens en Strafrecht. 


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.H. Hermans, J.W. Ouwerkerk

Verschijning: juni 2013

Archiefcode: AA20130445

dader nuancering slachtoffer slachtoffermoeheid spreekrecht strafwens ZSM-aanpak zwart-witbeeld

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Opinie Opiniërend artikel