Resultaat 25–36 van de 395 resultaten wordt getoond

Bitcoins en btw: het HvJ gaat met de tijd mee

T. Braakman

Post thumbnail

Het gebruik van bitcoins als betaalmiddel roept voor de heffing van de omzetbelasting, beter bekend als de btw, vele vragen op. Met name is de vraag of bitcoins voor de toepassing van de btw-vrijstellingen voor geldtransacties en betalingsverkeer gelijkgesteld kunnen worden met ‘gewoon’ geld. Die kwestie kwam aan de orde bij het inwisselen van bitcoins tegen een andere valuta.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2016
AA20160348

Blockchain en contractenrecht

T.F.E. Tjong Tjin Tai

In dit artikel leg ik de werking van blockchaintechnologie versimpeld uit. Blockchain en smart contracts kunnen de juridische werking van echte contracten niet helemaal nadoen, maar hebben voordelen waardoor zij toch nut kunnen hebben als gedeeltelijke uitvoering en benadering van het gewone contractenrecht. Daarnaast is het voor juristen nuttig om te begrijpen hoe techniek het recht versimpelt, omdat dit vaker plaatsvindt.

Opinie | Opiniërend artikel
november 2021
AA20210996

Cassatie in het belang van het recht

M.M. Dolman, E. Florijn

Opiniërend artikel waarin wordt betoogd dat de sociale rechtshulp er bij gebaat zou zijn indien er een collectieven worden ingesteld die zich richten op cassatie. De cassatie advocatuur op het gebied van civiele zaken is in handen van een viertal commerciële kantoren waarbij het de vraag van de auteur is of zij ook sociale rechtshulp verlenen.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 1991
AA19910035

Clinton en de privacy

W.J. Slagter

In onderstaand artikel gaat de auteur in op de vraag of de Registratiekamer iets kan ondernemen tegen het feit dat in Nederland het rapport rondom de "Clinton-affaire" via internet te zien is, terwijl dit, volgens Nederlandse normen, een, zelfs voor een president, te grote schending van de privacy is.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 1999
AA19990151

Codificatie en legisme

J.H.A. Lokin

Post thumbnail In dit postuum gepubliceerde artikel legt Jan Lokin uit hoe codificatie de chaos van oude rechtsbronnen opruimde, en waarom Nederland uniek is met zijn algehele hercodificatie van het burgerlijk recht.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2022
AA20220644

Concurrentie, efficiëntie en innovatie: het (nieuwe) Europees beleid inzake concentratiecontrole en het innovatievermogen van ondernemingen

R.R.R. Hardy

Dit artikel behandeld de concentratiecontrole, ongeveer een jaar geleden is er namelijk een proefballontje opgelaten om deze te veranderen zodat er reacties zouden worden uitgelokt van betrokkenne.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2003
AA20030179

Consistentie über alles

E.H. Hondius

Consistentie is een groot goed, meent Ewoud Hondius in deze column. Digitalisering maakt het wel gemakkelijker om consistent te zijn, maar juristen moeten toch ook nog op eigen kracht consistent kunnen zijn

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2020
AA20200150

Controles op grond van huidskleur

A.B. Terlouw

Post thumbnail

Anders dan de rechtbank op 22 september 2021 in de zaak van Amnesty International e.a. tegen de Koninklijke Marechaussee, is Ashley Terlouw van oordeel dat mensen niet mede op grond van hun huidskleur mogen worden geselecteerd voor controles op onrechtmatige binnenkomst. Die controles vinden plaats nadat personen zijn binnengekomen op de luchthaven met vluchten uit een andere EU-staat. Zij legt in onderstaand artikel uit dat de redenering dat huidskleur een aanwijzing is voor onrechtmatig verblijf onjuist is en dat sprake is van discriminatie zonder dat daar een rechtvaardiging voor bestaat. Als het gaat om rassendiscriminatie moet de rechtvaardigingstoets zo strikt mogelijk worden geïnterpreteerd.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2022
AA20220380

Corona en dieren: meer beschermwaardigheid van dieren dringend gewenst

A.C. Hendriks

Post thumbnail We spreken inmiddels al een jaar lang over weinig anders dan corona. Alles is erop gericht deze ziekte onder controle te krijgen. De overheid deinst er in dit kader niet voor terug om vergaande maatregelen te nemen, zoals het sluiten van scholen, het beperken van de omgang met anderen en het instellen van een avondklok. Dit roept allerlei mensenrechtelijke vragen op. Daar staat tegenover dat de overheid bedrijven die gedwongen zijn de deuren te sluiten financieel steunt. Kent de overheid een soortgelijke integrale visie op dieren tijdens de coronacrisis? Mijns inziens ontbreekt het in het geheel aan een dergelijke zienswijze en laat de coronacrisis zien dat het de hoogste tijd is om de beschermwaardigheid van dieren serieus op te pakken.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2021
AA20210374

Corporate governance en wat het recht niet vermag

J.W. Winter

Post thumbnail De afgelopen jaren lijkt de ene crisis de andere te volgen. Eerst waren er allerlei schandalen rond beursgenoteerde bedrijven, daarna bleken financiële instellingen enorme risico’s te hebben genomen, met desastreuze gevolgen. Overheden reageerden met nieuwe wetten en richtlijnen om nieuwe problemen te voorkomen. Maar is meer regelgeving in dit geval wel een goede oplossing?

Opinie | Amuse | Opiniërend artikel
juni 2012
AA20120416

Corus Group-Corus Nederland

J.W. Groot

Op 13 maart 2003 heeft de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam een interessante beschikking op het gebied van corporate governance gegeven. De Ondernemingskamer heeft zich gebogen over een besluit van de Raad van Commissarissen van Corus Nederland, onderdeel van het Corus concern, dat inhield dat zij weigerde om mee te werken aan de concernstrategie van moedermaatschappij Corus Group. De Ondernemingskamer oordeelde dat de commissarissen hun goedkeuring aan een door Corus Group genomen besluit mochten weigeren, nu zij door Corus Group gebrekkig waren geïnformeerd over de achtergronden van dit besluit. In deze bijdrage zal ik een antwoord geven op de vraag of de Ondernemingskamer het besluit van de commissarissen om niet mee te werken aan de concernstrategie eveneens in stand zou hebben gehouden indien de commissarissen wel voldoende waren geïnformeerd door de concernleiding. Ik ben van mening dat deze vraag in beginsel bevestigend dient te worden beantwoord, tenzij de commissarissen misbruik maken van hun bevoegdheid.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2003
AA20030446

Criminalisering van het mededingingsrecht: trendy of noodzaak?

F.O.W. Vogelaar

Dit artikel gaat in op de strafrechtelijke aanpak van overtredingen van het mededingingsrecht uit artikel 81 en 82 EG-verdrag.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2005
AA20051015

Resultaat 25–36 van de 395 resultaten wordt getoond