Schimmenspel: een reaktie


Reactie van B.F.N. Boeker op de gegeven mening van prof. Dr. H.F.M. Crombag in het januarinummer van Ars Aequi. Het betrof een vergelijking tussen het Amerikaanse en het Nederlandse strafprocesrecht. Boeker uit in deze bijdrage de nodige kritiek op de standpunten van Crombag.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B.F.N. Boeker

Verschijning: september 1989

Archiefcode: AA19890757

getuigen getuigenverhoor strafprocesrecht

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Opinie Opiniërend artikel