Seksuele intimidatie als zwaarwegende factor


De weging van het ontslag op staande voet in #metoo-zaken is onderwerp van debat. De vraag is hoe ongewenst gedrag moet worden gekwalificeerd en hoe dit vervolgens moet worden meegewogen in een ontslag op staande voet.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): I.M. van Erkel, M.M. Govaert

Verschijning: maart 2019

Archiefcode: AA20190186

#metoo gedragsregels grensoverschrijdend gedrag ontslag op staande voet seksuele intimidatie

Sociaal-economisch recht Sociaal recht

Opinie Opiniërend artikel