Rotstreek en rotschop


Commentaar van politici op lopende strafzaken doet afbreuk aan het vertrouwen in de onpartijdigheid van de rechterlijke macht en kan hierdoor in strijd zijn met artikel 6 EVRM.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.A.I. Schuijt

Verschijning: Januari 2007

Archiefcode: AA20070042

arrest Volkert van der G. EVRM onpartijdigheid rechterlijke macht politiek

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Opinie Opiniërend artikel