Samenleving heeft baat bij goede reclassering


Artikel waarin de auteur pleit voor betere voorzieningen in de reclassering en tegen bezuinigingen is. Volgens de auteur helpt een goede reclassering bij het tegen gaan van criminaliteit en terugkeer in de samenleving van mensen die fout in zijn gegaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. Brok, H. van de Leest, G. Sieljes

Verschijning: september 1993

Archiefcode: AA19930624

reclassering resocialisatie terugkeer voorkomen

Strafrecht en criminologie Penitentiair recht, penologie

Opinie Opiniërend artikel