Staatsrecht / constitutioneel recht

Resultaat 325–336 van de 398 resultaten wordt getoond

Reactie op: Euthanasie: de grens bereikt?

R.H.M. de Leeuw

In dit artikel wordt een kritische reactie gegeven op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel over euthanasie.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2001
AA20010440

Reactie: Het recht van meningsuiting en de Toren van Babbel

A.E. Schilder

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op een artikel in Ars Aequi over de demonstratievrijheid op het Binnenhof in Den Haag. De auteur betoogt dat de auteur van het eerdere artikel een aantal missers heeft gemaakt en doet de juiste feiten en de uitleg van de toepasselijke regels uit de doeken.

Opinie | Reactie/nawoord
april 1991
AA19910319

Recht op Nederlands

P.W.C. Akkermans

Afdeling rechtspraak Raad van State (ARRvS) 20 juni 1990, nr. R03.88.0156, niet gepubliceerd (ABkort 11 augustus 1990, nr. 726) (L.C. Spithost te Bergum, gemeente Tietjerksteradeel/gedeputeerde staten van Friesland, vertegenwoordigd door mevrouw drs. J.A. de Vries, ambtenaar der provincie)  

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1993
AA19930133

Recht: echt iets voor juristen

S. Steneker

Politici kunnen zich maar beter niet met individuele rechtszaken bemoeien. Waarom niet? Dat legt Sander Steneker uit in deze column.

Opinie | Column
oktober 2018
AA20180804

Rechter en politiek: kunstenaarsregeling onverbindend

L.F.M. Verhey

Post thumbnail De machtsverhoudingen tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht zijn voortdurend in beweging. Daarbij ontstaan soms spanningen die door het staatsrecht in goede banen geleid kunnen worden. In deze amuse laat Luc Verhey ons dit zien aan de hand van de Wet intrekking van de Wet werk inkomen kunstenaars.

Opinie | Amuse
april 2012
AA20120248

Rechters in vredestijd

Een reactie op 'Rechters in oorlogstijd' van Nick Huls

C.J.M. Schuyt

In deze reactie op een eerder artikel in Ars Aequi gaat de auteur en staatsraad bij de Raad van State in op de huidige positie van de vreemdelingenrechter die door Huls in eerder artikel in Ars Aequi vergeleken is met rechters in NAZI-Duitsland.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2009
AA20090407

Rechtsbeginselen als brug over troebel water

E.M.H. Hirsch Ballin

Post thumbnail

Over het antwoord op de vraag, welk boek voor zijn werk en leven als jurist van beslissende betekenis is geweest, hoefde Ernst Hirsch Ballin desgevraagd niet lang na te denken. Dat was de eerste druk van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van de hand van A.D. Belinfante.

Blauwe pagina's | Bijzondere boeken
december 2013
AA20130902

Rechtsbescherming en de overheid: hoog tijd voor een nieuwe koers!

E.E. Nauta, T.A. van Polanen

De minister voor Rechtsbescherming is voornemens de rechtsbijstand ingrijpend te wijzigen. Het gevolg is dat deze publieke voorziening (nog) verder wordt uitgekleed. Dit voornemen van de minister past in een bredere beleidstendens. De overheid heeft de laatste tijd namelijk meer maatregelen genomen waardoor de toegang tot het recht wordt bemoeilijkt. De auteurs pleiten voor een koerswijziging. De toegang tot het recht moet weer een speerpunt worden van het overheidsbeleid.

Opinie | Redactioneel
september 2019
AA20190627

Rechtsstaat en vreemdelingenrecht

T.P. Spijkerboer

Dit artikel gaat over een staatsrechtelijk probleem dat zich voordoet als gevolg van de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan de hand van een aantal voorbeelden betogen dat de Afdeling onvoldoende doet waar zij als besuutrsrechter nu juist wel voor is, namelijk het bestuur controleren.

Bijzonder nummer | De rechtsstaat Nederland
juli 2004
AA20040569

Rechtsvraag (228) Gemeenterecht

Hondepoep op de stoep

H.Ph.J.A.M. Hennekens

Rechtsvraag op het gebied van het gemeenterecht waarbij aan de orde komt in hoeverre hogere overheden, zoals Gedeputeerde Staten en de Staat, en de rechter in kunnen grijpen in een kwestie die puur in een gemeente speelt.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1993
AA19930834

Rechtsvraag (245) voor eerstejaars

Casus 'Uitgeritst'

P. Nicolaï

Rechtsvraag speciaal voor eerstejaars rechtenstudenten waarbij de uitingsvrijheid aan de orde is en er in wordt gegaan op de verhouding van dit grondrecht met lagere wetgeving.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1995
AA19950530

Rechtsvraag (251) Staatsrecht

H.R.B.M. Kummeling

In deze staatsrechtelijke rechtsvraag wordt ingegaan op de afwijzing van een verzoek tot het houden van een manifestatie. Er dient te worden ingegaan op de vrijheid van godsdienst en meningsuiting.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 1996
AA19960208

Resultaat 325–336 van de 398 resultaten wordt getoond