Rechtsstaat en vreemdelingenrecht


Dit artikel gaat over een staatsrechtelijk probleem dat zich voordoet als gevolg van de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan de hand van een aantal voorbeelden betogen dat de Afdeling onvoldoende doet waar zij als besuutrsrechter nu juist wel voor is, namelijk het bestuur controleren.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T.P. Spijkerboer

Verschijning: juli 2004

Archiefcode: AA20040569

Raad van State rechtsstaat trias politica

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel rechtVreemdelingenrecht

Bijzonder nummer De rechtsstaat Nederland