Staatsrecht / constitutioneel recht

Resultaat 337–348 van de 398 resultaten wordt getoond

Rechtsvraag (301) staatsrecht

J.W.A. Fleuren

Aan de hand van een staatsrechtelijke casus worden enkele vragen voorgelegd aan de lezers.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 2002
AA20020208

Redelijke grondwetinterpretatie?

P.W.C. Akkermans

Afdeling rechtspraak van de Raad van State (ARRvS) 16 februari 1989, ECLI:NL:RVS:1989:AH2643, nr. R03.89.0185/S29, AB 1990, nr. 9 met nt. P.J. Boon (Evangeliegemeente De Deur) Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State waarin de beperking van de belijdenisvrijheid (godsdienstvrijheid) door gemeentelijke regels centraal staat. In de noot wordt in gegaan op de invloed van art. 6 Grondwet en de specifieke regels om inbreuk te maken op de vrijheid van godsdienst.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1990
AA19900398

Reflecties op de Chambre de Réflexion

E.F. Verheul, S.A.M. Vermeulen

Bij Kamerleden lijken juridische vraagstukken de afgelopen jaren in sommige gevallen niet de hoogste prioriteit te hebben. De waan van de dag en scoringsdrang lijken bij Tweede Kamerleden belangrijker te zijn dan een juridisch-inhoudelijke discussie. De Eerste Kamer biedt gelukkig tegenwicht door doorgaans meer aandacht te besteden aan de juridisch-technische kwaliteit en doelmatigheid van wetten. Maar de afgelopen tijd lijkt de Eerste Kamer ook steeds meer verwikkeld te raken in het politieke spel van de Tweede Kamer. Wat moeten we daar van denken? 

Opinie | Redactioneel
september 2013
AA20130621

Regels voor beveiligingsdiensten

P.W.C. Akkermans

Afdeling rechtspraak Raad van State (ARRvS) 13 december 1990, ECLI:NL:RVS:1990:AN1810, nr. RO3.88.1366, AS 1991, nr. 253 met nt. JHvdV In deze uitspraak van de Afdeling Rechtspraak Raad van State wordt aan de hand van een casus die ziet op de Wet op de Weerkorpsen ingegaan op de problematiek die speelt rondom delegatie van bevoegdheden in combinatie met medebewind. Daarnaast wordt er nog ingegaan op de wijziging van de Wet op de Weerkorpsen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1991
AA19911005

Schieten met carbid, dat gaat zomaar niet! Rechtsvraag (350) Staats- en bestuursrecht

G. Boogaard

Beantwoord vóór 1 november 2021 deze rechtsvraag  en maak kans op de hoofdprijs van € 200! Alle serieuze inzenders mogen een boek van Ars Aequi Libri uitkiezen.


Advertorial

“Word jij mijn nieuwe collega?”

Werk je op dit moment als jurist, maar ben je toe aan een nieuwe uitdaging, of kom je net uit de collegebanken? De hoogste algemene bestuursrechter heeft volop ruimte voor talentvolle juristen. De Raad van State biedt je een fijn salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een prettige, informele werksfeer. De mogelijkheid om op afstand te werken zorgt daarnaast voor een plezierige balans tussen werk en privé.
Het werk Je schrijft conceptuitspraken die direct effect hebben op de samenleving. De uitbreiding van de Efteling, de behandeling van asielverzoeken van lhbti+’ers en het verhuren van woningen via Airbnb. Het is maar een kleine greep uit de zaken waarin de Afdeling bestuursrechtspraak de afgelopen tijd uitspraak heeft gedaan. Heel diverse zaken en alle op hun eigen manier relevant. Als jurist bij de directie Bestuursrechtspraak kun jij dagelijks een steentje bijdragen aan het ontwikkelen van bestaande en nieuwe toonaangevende jurisprudentie. Meer informatie of direct solliciteren? Wil je meer informatie over de vacature ‘Jurist Bestuursrechtspraak’? Ga naar raadvanstate.nl/werkenbij of neem contact op met Erik van Tielraden, unithoofd directie Bestuursrechtspraak: 070 - 426 4617. We komen graag met je in contact.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2021
AA20210871

Sluiting koffieshop

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 15 januari 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AA9718, nr. 200002818/1, AB 2001, 71, m.nt. J.G. Brouwer/A.E. Schilder In deze noot bij deze uitspraak wordt ingegaan op het ambt van burgemeester, de vervulling daarvan en de bevoegdheden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2001
AA20010468

Sociaal-wetenschappelijke criteria in een juridische uitspraak

P.W.C. Akkermans

Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State (AGRvS) 10 november 1992, ECLI:NL:RVS:1992:AN2883, (dr. Wijtzes, mrs. Drop en H.G.C. Polak), nr. 1992-11-10/AB_46411, AB 1993, nr. 88 met nt. BJvdN. Uitspraak van de Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State en daarbij behorende noot die betrekking heeft op de vrijheid van onderwijs die gegarandeerd is in de Grondwet (art. 23). De Afdeling komt tot het oordeel dat er i.c. voor een evangelische school geen ruimte bestaat in Soest nu er daarvoor geen eendrachtige achterban is en de richting van het evangelisch onderwijs zich niet voldoende onderscheidt van ander bijzonder onderwijs. In de noot wordt dieper ingegaan op het begrip 'richting' in het onderwijs.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1993
AA19930580

Spreekrecht in het geding

M. Geerdink, E. de Zwaan

Om de betrokkenheid met de Europese Unie te vergroten heeft de tweede kamer besloten om aan leden van het Europees Parlement een beperkt spreekrecht toe te kennen. Auteurs betwijfelen echter of dit grondwettelijk geen problemen oplevert.

Opinie | Redactioneel
september 1999
AA19990607

Spreken is zilver, maar wie bepaalt wanneer zwijgen goud is?

Over de vraag of de parlementaire immuniteit voor volksvertegenwoordigers moet worden uitgebreid

R. Nehmelman

Post thumbnail Tot voor kort genoot artikel 71 Grondwet een slapend bestaan. Deze bepaling garandeert dat iedereen die deelneemt aan het parlementaire debat in één van de Kamers van de Staten-Generaal, niet in rechte kan worden vervolgd of aangesproken over hetgeen hij of zij heeft gezegd of geschreven ten behoeve van dat debat. Door de vervolging van het Tweede Kamerlid Geert Wilders is de vraag weer actueel geworden of het leerstuk van de parlementaire immuniteit, zoals dat in Nederland grondwettelijk is vastgelegd, nog wel voldoet. In deze opiniërende bijdrage staat de vraag dan ook centraal of de parlementaire immuniteit voor volksvertegenwoordigers moet worden uitgebreid.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2011
AA20110355

Staatscommissie-Thomassen: de Grondwet als gereedschapskist voor de rechter

A.C.M. Meuwese

Post thumbnail Wij hebben in Nederland een lange traditie om mogelijke grondwetswijzigingen te laten voorbereiden door een staatscommissie. Sinds 1917 lijkt het een bijkomende traditie te worden dat de adviezen van deze staatscommissies niet of nauwelijks worden opgevolgd. Nu het in staatsrechtelijke kringen vurig geanticipeerde rapport van de Staatscommissie-Thomassen met slechts één maand vertraging op 11 november 2010 gepresenteerd is, rijst de vraag hoe het de aanbevelingen ditmaal zal vergaan.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2011
AA20110291

Staatsnoodrecht: balanceren tussen democratie en slagvaardigheid

J. Doomen

Deze bijdrage is gericht op een specifiek onderdeel van de modernisering van het staatsnoodrecht. De centrale vraag is of de separate inwerkingstelling van noodwetgeving in het licht van actuele en toekomstige dreigingen en maatschappelijke ontwikkelingen aanpassing behoeft. In de analyse betrek ik de mogelijkheid van directe ministeriële inzet van separate noodbevoegdheden en de rol van de Staten-Generaal in de besluitvorming omtrent het voortduren van die separate inwerkingstelling van noodwetgeving.

Rode draad | Grenzeloze Grondwetten
oktober 2022
AA20220806

Staatsnoodrecht: kritische kanttekeningen bij het huidige moderniseringsdebat

S. Daniëls

De coronacrisis en het kabinetsvoornemen om het staatsnoodrecht te moderniseren leiden tot een stevig debat over de vraag hoe het staatsnoodrecht eruit moet komen te zien. Dit debat wordt gekleurd door een onjuist begrip van de toepassingscriteria van het staatsnoodrecht, met als mogelijk gevolg dat toekomstige noodwetgeving het staatsnoodrecht complexer maakt. Het zou beter zijn om het staatsnoodrecht overeenkomstig reeds gehanteerde terminologie te harmoniseren, om zodoende tot consistentie en vereenvoudiging te komen.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2022
AA20220778

Resultaat 337–348 van de 398 resultaten wordt getoond