Resultaat 265–276 van de 283 resultaten wordt getoond

Staatkundige geschiedenis van ‘Limburg’ 1794-1867

A.M.J.A. Berkvens

Post thumbnail In dit artikel wordt de staatsrechtelijke betekenis an de provincie Limburg voor Nederland beschreven. De geschiedenis van de provincie Limburg zoals wij deze nu kennen is er roerig geweest en Limburg maakt in haar huidige vorm pas sinds 1867 deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Daarvoor was het zowel een provincie van Nederland als een hertogdom in de Duitse Bond.

Verdieping | Studentartikel
December 2008
AA20080886

The History of the Decline and Fall of the Roman Empire

J.H.A. Lokin

Post thumbnail

In deze aflevering van de rubriek ‘Bijzondere boeken’ schrijft Jan Lokin over zijn favoriete boek The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, een 3.000 pagina’s dik, gedegen geschiedwerk waarin Edward Gibbon in prachtig proza een beeld schetst van de bijna anderhalf milennium durende teloorgang van het Romeinse Rijk.

Blauwe pagina's | Bijzondere boeken
Maart 2013
AA20130182

The Law of War: A Brief History

A.A. Wijffels

In dit artikel wordt ingegaan op de historie van het oorlogsrecht. Waren vroeger bij het ontstaan van dit rechtsgebied alleen soevereine staten rechtssubject hierbij, tegenwoordig kent het meer actoren. In het artikel komt de ontwikkeling van het rechtsgebied, die hand in hand ging met de ontwikkeling van soevereine staten en het volkenrecht, aan de orde.

Bijzonder nummer | Oorlog & recht
Juli 2009
AA20090438

The litigious society of… Shakespeare

E.H. Hondius

Hondius doet in deze Engelstalige column uit de doeken dat de bekende schrijver Shakespeare veel te maken had met het recht en daarover ook veel vertelde in zijn boeken, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden die hij zelf of zijn naasten hadden meegemaakt.

Opinie | Column
April 2008
AA20080271

There have never been enough heroes to go around

Over onrechtmatige rechtspraak

F. Brandsma

Moeten rechters aansprakelijk zijn voor verkeerde vonnissen? Die vraag houdt de juridische gemoederen al sinds de Romeinen bezig. De standpunten lopen uiteen van absolute immuniteit van rechters voor hun uitspraken – de common law – tot normale aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad – België. Een rechtsvergelijkend overzicht op historische grondslag.

Verdieping | Verdiepend artikel
Februari 2014
AA20140111

Tussen ambitie en realiteit: het Vredespaleis

R. Möhrlein

Post thumbnail

In deze laatste bijdrage in de reeks 'Bouwstenen van het recht' vertelt Rosa Möhrlein over het ontstaan van het Vredespaleis in Den Haag.

Blauwe pagina's | Bouwstenen van het recht
December 2015
AA20150960

Uitleg van afstand van zekerheidsrechten

E. Koops

Post thumbnail

Vrijwillige verkoop levert meer op dan executoriale verkoop, maar een potentiële koper wil niet voor de volle prijs een zaak kopen waarop nog zekerheidsrechten rusten. Crediteuren doen daarom afstand van die rechten. Dat leidt tot problemen van uitleg, want als het even kan, willen crediteuren hun zekerheid graag behouden tot het geld binnen is.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
September 2013
AA20130699

Van delict tot onrechtmatige daad

E.J.H. Schrage

Post thumbnail

Een rechtshistorisch en rechtsvergelijkende inleiding tot het leerstuk van de onrechtmatige daad.

9789069162928 - 1-6-1998

Van delict tot onrechtmatige daad (Digitaal boek)

E.J.H. Schrage

Post thumbnail

Een rechtshistorisch en rechtsvergelijkende inleiding tot het leerstuk van de onrechtmatige daad.

9789069162928 - 1-6-1998

Van plakkaat tot praktijk

E.J.M.F.C Broers

Post thumbnail

In welke mate hebben de verordeningen van de wetgever het strafrecht daadwerkelijk gereguleerd. Werden de wettelijke strafbepalingen ook toegepast door de strafrechter? En welke rechtsregels werden door hem gehanteerd in gevallen waarvoor de wetgever geen bepalingen had opgesteld, dan wel bepalingen die in de ogen van de rechter niet voldeden?

9789069165745 - 1-3-2006

Visualisering van ‘recht en onrecht’ in de Saksenspiegelillustratie

J. van Hoek

Dit artikel behandelt het werk van Eike van Repgow, die de zogenaamde Saksenspiegel heeft geschreven. Een juridisch werk, waar de Saksen het recht van die tijd konden vinden.

Overig | Rode draad | Recht en literatuur
December 2004
AA20040839

Voorwoord

K.J. Krzeminski, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen

In dit voorwoord bij de nieuwe serie Digesten wordt de aanleiding besproken van het opstarten van deze nieuwe rubriek.

Rode draad | Digesten
Juni 2005
AA20050432

Resultaat 265–276 van de 283 resultaten wordt getoond