Van delict tot onrechtmatige daad (Digitaal boek)


Geen ander leerstuk geeft aanleiding tot zoveel rechtspraak als de onrechtmatige daad. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar ook voor de omringende landen. Het Franse recht zette (overigens in het voetspoor van Hugo de Groot) de toon voor de stelsels die heden ten dage één algemeen begrip onrechtmatige daad hanteren, terwijl het Duitse recht dichter bij het Romeinsrechtelijke (op het eerste gezicht: tamelijk gesloten) systeem van wettelijke omschrijvingen van verschillende acties blijft.

Dit Ars Aequi Rechtsvergelijking & Rechtsgeschiedenis cahier blijft echter niet bij die verschillen staan. De Europese Unie dwingt de lidstaten tot rechtseenheid door middel van richtlijnen betreffende bijzondere onrechtmatige daden (bijvoorbeeld de productenaansprakelijkheid). De Europese rechtseenheid is echter te belangrijk om alleen aan de wetgever te Brussel over te laten. De rechtswetenschap dient aan de Europeïsering van het recht haar eigen steentje bij te dragen.
Dat begint in het onderwijs. Daarvoor is deze rechtshistorischrechtsvergelijkende inleiding tot het leerstuk van de onrechtmatige daad geschreven.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): E.J.H. Schrage

1e druk 1998

Verschijningsdatum: 01-06-1998

ISBN: 9789069162928

Pagina's: 94

onrechtmatige daad

Metajuridica InleidingRechtsgeschiedenisRechtsvergelijking

Alle uitgaven Cahiers Cahiers Rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenisDigitale uitgaven

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.