Showing 241–252 of 252 results

There have never been enough heroes to go around

Over onrechtmatige rechtspraak

F. Brandsma

Moeten rechters aansprakelijk zijn voor verkeerde vonnissen? Die vraag houdt de juridische gemoederen al sinds de Romeinen bezig. De standpunten lopen uiteen van absolute immuniteit van rechters voor hun uitspraken – de common law – tot normale aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad – België. Een rechtsvergelijkend overzicht op historische grondslag.

Verdieping | Verdiepend artikel
Februari 2014
AA20140111

Tussen ambitie en realiteit: het Vredespaleis

R. Möhrlein

In deze laatste bijdrage in de reeks 'Bouwstenen van het recht' vertelt Rosa Möhrlein over het ontstaan van het Vredespaleis in Den Haag.

Blauwe pagina's | Bouwstenen van het recht
December 2015
AA20150960

Uitleg van afstand van zekerheidsrechten

E. Koops

Vrijwillige verkoop levert meer op dan executoriale verkoop, maar een potentiële koper wil niet voor de volle prijs een zaak kopen waarop nog zekerheidsrechten rusten. Crediteuren doen daarom afstand van die rechten. Dat leidt tot problemen van uitleg, want als het even kan, willen crediteuren hun zekerheid graag behouden tot het geld binnen is.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
September 2013
AA20130699

Van delict tot onrechtmatige daad

E.J.H. Schrage

Een rechtshistorisch en rechtsvergelijkende inleiding tot het leerstuk van de onrechtmatige daad.

9789069162928 - 1-6-1998

Van plakkaat tot praktijk

E.J.M.F.C Broers

In welke mate hebben de verordeningen van de wetgever het strafrecht daadwerkelijk gereguleerd. Werden de wettelijke strafbepalingen ook toegepast door de strafrechter? En welke rechtsregels werden door hem gehanteerd in gevallen waarvoor de wetgever geen bepalingen had opgesteld, dan wel bepalingen die in de ogen van de rechter niet voldeden?

9789069165745 - 1-3-2006

Visualisering van ‘recht en onrecht’ in de Saksenspiegelillustratie

J. van Hoek

Dit artikel behandelt het werk van Eike van Repgow, die de zogenaamde Saksenspiegel heeft geschreven. Een juridisch werk, waar de Saksen het recht van die tijd konden vinden.

Overig | Rode draad | Recht en literatuur
December 2004
AA20040839

Voorwoord

K.J. Krzeminski, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen

In dit voorwoord bij de nieuwe serie Digesten wordt de aanleiding besproken van het opstarten van deze nieuwe rubriek.

Rode draad | Digesten
Juni 2005
AA20050432

Wat kunnen wij leren van de opzet van het Chinese ontwerp-BW?

Over de ideale plaats van het onrechtmatige daadsrecht in een burgerlijk wetboek

J. Guo

Sinds de dood van Mao zet China grote stappen om het rechtssysteem te moderniseren. Een van de meest uitdagende wetgevingsprojecten is het vervaardigen van een burgerlijk wetboek. Hoewel in de afgelopen drie decennia reeds veel privaatrechtelijke wetten zijn afgekondigd in China, heeft de Volksrepubliek vooralsnog geen burgerlijk wetboek. Het einde van het codificatieproject lijkt nu in zicht. In deze rode draad-bijdrage licht William Guo de verschillen toe tussen met name het Nederlandse onrechtmatige daadsrecht en dat in het Chinese ontwerp-BW.

Overig | Rode draad | Over de grenzen van het recht
September 2011
AA20110659

Webboek – Canon van het Recht

R.J.B. Schutgens e.a. (red.)

50 vensters over personen of gebeurtenissen die zo belangrijk zijn voor het in Nederland geldende recht, dat iedere jurist ze op zijn intellectuele bagagedrager zou moeten hebben.

Klassiekers | Webboeken
15-11-2010
9789069169057

Webboek – De Zutphense juffrouw en de ontrouwe bediende van Lindenbaum

G.E. van Maanen

De achtergrond van art. 6:162 BW geschetst. Uitgangspunt daarbij is het beroemde arrest Lindenbaum/Cohen en het arrest over de Zutphense juffrouw.

Cahiers | Cahiers Rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis | Webboeken
26-7-1999
9789069168197

Westers staatsrecht als onderwerp van studie

T. Koopmans

Het boek van Van Caenegem, An historical introduction to Western constitutional law, biedt een rechtshistorisch perspectief op de staatsrechtelijke ontwikkelingen van de 20e eeuw in onze hoek van de wereld. Het belang ervan ligt in de combinatie van de historische en de rechtsvergelijkende dimensie.

Perspectief | Perspectiefartikel
September 1997
AA19970574

Westminster Hall

F. Brandsma

Frits Brandsma vertelt ons over de rijke geschiedenis van Westminster Hall, waar eeuwenlang recht is gesproken (en blijkbaar ook af en toe een tennisballetje werd geslagen).

Blauwe pagina's | Bouwstenen van het recht
Mei 2015
AA20150352

Showing 241–252 of 252 results