There have never been enough heroes to go around

Over onrechtmatige rechtspraak


Moeten rechters aansprakelijk zijn voor verkeerde vonnissen? Die vraag houdt de juridische gemoederen al sinds de Romeinen bezig. De standpunten lopen uiteen van absolute immuniteit van rechters voor hun uitspraken – de common law – tot normale aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad – België. Een rechtsvergelijkend overzicht op historische grondslag.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F. Brandsma

Verschijning: februari 2014

Archiefcode: AA20140111

Metajuridica RechtsgeschiedenisRechtsplegingOverige Common Law

Verdieping Verdiepend artikel