Resultaat 253–264 van de 287 resultaten wordt getoond

Receptie van het Romeinse recht tussen casuïstiek en systeem

L.C. Winkel

Een uiteenzetting waarom het voor de hedendaagse student nog altijd belangrijk is om zich het romeinse recht eigen te maken en waarom het dan ook nog altijd gedoceerd moet worden op de juridische faculteiten.

Overig | Rode draad | Digesten
juni 2006
AA20060403

Rechter en politiek in de negentiende eeuw

R. Pieterman

Rechter en politiek waren ook in de negentiende eeuw nauw met elkaar verweven. De Nederlandse eenheidsstaat moest zijn bestaansrecht na 1813 onder moeilijke omstandigheden bewijzen. Oude elites trachtten hun autonomie in de rechterlijke organisatie te herstellen. De Koning maakte aanspraak op volledig gezag over het Openbaar Ministerie door het buiten de rechterlijke macht te plaatsen. Na 1848 veranderde het politieke bestel ingrijpend. Dit had ook gevolgen voor de onderlinge verhouding tussen wetgever, rechter en bestuur, zoals blijkt uit de discussies over het legisme en onafhankelijke administratieve rechtspraak. In deze bijdrage zal blijken dat plaats en functie van de rechter ook in de negentiende eeuw op een complexe en dynamische wijze met politieke machtsstrijd en maatschappelijke ontwikkelingen verbonden zijn.

Bijzonder nummer | Rechter en politiek
november 1992
AA19920705

Rechtsgeleerd Magazijn Themis (RM Themis)

C.J.H. Jansen

In dit artikel behorende bij de Rode draad 'Canon van het Recht' wordt ingegaan op de geschiedenis van Themis en het Rechtsgeleerd Magazijn, die later zijn samengevoegd tot RM Themis. Dit blad is als het ware het oudste nog steeds bestaande juridische tijdschrift. Daarnaast is het een van de weinige juridische tijdschriften dat niet gespecialiseerd is.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
september 2009
AA20090589

Rechtsgeschiedenis als verlengsnoer

L.C. Winkel

In deze amuse wordt ingegaan op de verbreding van de rechtsgeschiedenis. Waar deze voorheen alleen het privaatrecht betrof, wordt er nu ook ingegaan op andere rechtsgebieden. In deze amuse komen korte stukjes rechtsgeschiedenis aan de orde van: Europees recht, rechtsvergelijking, rechtssociologie, auteursrecht en het nieuwe vak 'Dier en recht'.

Opinie | Amuse
mei 2009
AA20090296

Rechtspraak als staatsterreur. Roland Freisler, beul van het recht

D. Venema

Post thumbnail

Roland Freisler is het schoolvoorbeeld van wat in het Duits heet een ‘furchtbare Jurist’. Die titel heeft hij vooral te danken aan zijn presidentschap van het nationaal-socialistische Volksgerichtshof, dat in eerste en laatste instantie oordeelde in hoog- en landverraadzaken. Onder Freislers leiding schoot het aantal doodstraffen dramatisch omhoog. ‘Furchtbar’ kan vertaald worden als ‘vreselijk’ of ‘beangstigend’. Freisler was het allebei. Dat blijkt uit zijn opmerkelijke levensloop, zijn uitgesproken opvattingen over recht en rechtspraak en de nietsontziende wijze waarop hij die in de praktijk bracht.

Rode draad | Beroemde en Beruchte rechters
februari 2010
AA20100128

Rechtspraak door de Romeinse keizer. Julius Paulus’ verzameling van rechterlijke uitspraken van keizer Septimius Severus

E.S. Daalder

De Romeinse keizer was niet alleen de belangrijkste wetgever, maar ook de hoogste rechterlijke instantie in het Romeinse Rijk. Anders dan de uitspraken van de Hoge Raad, werden de keizerlijke rechterlijke beslissingen in beginsel niet gepubliceerd. Een uitzondering vormt een verzameling van rechterlijke uitspraken van keizer Septimius Severus (193-211 n.Chr.), die is samengesteld en uitgegeven door de Romeinse jurist Julius Paulus. Zijn bijzondere werk vormt het onderwerp van mijn proefschrift, waarvan in deze bijdrage de belangrijkste resultaten worden besproken.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 2019
AA20190329

Rechtsvraag (275) voor eerstejaars

Rechtsvinding

, A.M.P. Gaakeer

Rechtsvraag voor eerstejaars waarbij aan de hand van een historische casus waarbij vragen over interpretatiemethoden en rechtstheoretische positie een plaats innemen.

Perspectief | Rechtsvraag
december 1998
AA19980997

Rechtvaardigheid als afdwingbaarheid

P.C. Westerman

Post thumbnail

Wie op zoek gaat naar de rechtvaardigheid in de geschriften van Hugo de Groot, algemeen beschouwd als ‘de grondlegger’ van het internationale recht, schrikt zich in eerste instantie een hoedje. De Groot mag dan een universeel en eeuwig recht willen vestigen dat zelfs blijft gelden in tijden waar de wapenen de (burger)wetten het zwijgen op hebben gelegd, maar dat recht lijkt op het eerste gezicht nogal harteloos. Pauline Westerman plaatst de rechtvaardigheidsgedachte van Hugo de Groot in de juiste context.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
april 2018
AA20180276

Reichskammergericht

J.H.A. Lokin

Post thumbnail

Geen groter contrast dan de omvang van het gebouw waarin het Reichskammer­gericht huisde en de omvang van het gebied, of liever gezegd de gebieden waarover het gerecht jurisdictie had. Jan Lokin vertelt erover in deze bijdrage in de reeks 'Bouwstenen van het recht'.

Blauwe pagina's | Bouwstenen van het recht
september 2015
AA20150644

Rode draad ‘Historische Rechtszaken’ inleiding

Inleiding

F. Jaspers, R.M. Pasma, E.M. Witjens

In deze inleiding wordt de Rode draad 'historische rechtszaken' ingeleid. In deze Rode draad worden allerlei belangrijke, met name strafprocessen, besproken.

Overig | Rode draad | Historische rechtszaken
januari 2003
AA20030006

Roman-Dutch law in modern South African succession law

F. du Toit

Post thumbnail

Modern South African succession law adheres to many of the tenets of Roman-Dutch succession law, and present-day South African courts frequently invoke Roman-Dutch authority to address questions regarding contemporary succession law. This article explores the history and current significance of Roman-Dutch law in South African succession law.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2014
AA20140278

Rovers en rechters. Het hof van Aemilius Papinianus

E. Koops

Deze aflevering van de column ‘Romeinen’ gaat over Aemilius Papinianus, een gevierd en standvastig jurist met politieke gaven, die op gewelddadige wijze aan zijn eind kwam.

Perspectief | Column
november 2021
AA20211047

Resultaat 253–264 van de 287 resultaten wordt getoond