Showing 229–240 of 252 results

Rechtspraak door de Romeinse keizer. Julius Paulus’ verzameling van rechterlijke uitspraken van keizer Septimius Severus

E.S. Daalder

De Romeinse keizer was niet alleen de belangrijkste wetgever, maar ook de hoogste rechterlijke instantie in het Romeinse Rijk. Anders dan de uitspraken van de Hoge Raad, werden de keizerlijke rechterlijke beslissingen in beginsel niet gepubliceerd. Een uitzondering vormt een verzameling van rechterlijke uitspraken van keizer Septimius Severus (193-211 n.Chr.), die is samengesteld en uitgegeven door de Romeinse jurist Julius Paulus. Zijn bijzondere werk vormt het onderwerp van mijn proefschrift, waarvan in deze bijdrage de belangrijkste resultaten worden besproken.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
April 2019
AA20190329

Rechtsvraag (275) voor eerstejaars

Rechtsvinding

, A.M.P. Gaakeer

Rechtsvraag voor eerstejaars waarbij aan de hand van een historische casus waarbij vragen over interpretatiemethoden en rechtstheoretische positie een plaats innemen.

Perspectief | Rechtsvraag
December 1998
AA19980997

Rechtvaardigheid als afdwingbaarheid

P.C. Westerman

Wie op zoek gaat naar de rechtvaardigheid in de geschriften van Hugo de Groot, algemeen beschouwd als ‘de grondlegger’ van het internationale recht, schrikt zich in eerste instantie een hoedje. De Groot mag dan een universeel en eeuwig recht willen vestigen dat zelfs blijft gelden in tijden waar de wapenen de (burger)wetten het zwijgen op hebben gelegd, maar dat recht lijkt op het eerste gezicht nogal harteloos. Pauline Westerman plaatst de rechtvaardigheidsgedachte van Hugo de Groot in de juiste context.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
April 2018
AA20180276

Reichskammergericht

J.H.A. Lokin

Geen groter contrast dan de omvang van het gebouw waarin het Reichskammer­gericht huisde en de omvang van het gebied, of liever gezegd de gebieden waarover het gerecht jurisdictie had. Jan Lokin vertelt erover in deze bijdrage in de reeks 'Bouwstenen van het recht'.

Blauwe pagina's | Bouwstenen van het recht
September 2015
AA20150644

Rode draad ‘Historische Rechtszaken’ inleiding

Inleiding

F. Jaspers, R.M. Pasma, E.M. Witjens

In deze inleiding wordt de Rode draad 'historische rechtszaken' ingeleid. In deze Rode draad worden allerlei belangrijke, met name strafprocessen, besproken.

Overig | Rode draad | Historische rechtszaken
Januari 2003
AA20030006

Roman-Dutch law in modern South African succession law

F. du Toit

Modern South African succession law adheres to many of the tenets of Roman-Dutch succession law, and present-day South African courts frequently invoke Roman-Dutch authority to address questions regarding contemporary succession law. This article explores the history and current significance of Roman-Dutch law in South African succession law.

Verdieping | Verdiepend artikel
April 2014
AA20140278

Schuld, boete, risico, drama.

Cultuurgeschiedenis van het strafrecht in acht hoorcolleges

Y. Buruma

Cultuurgeschiedenis van het strafrecht in 8 hoorcolleges op CD. Prof.mr. Ybo Buruma neemt je mee in de wereld van misdaad en strafrecht, van eind 19e eeuw tot heden.

9789074241137 - 18-12-2008

Soevereiniteit

M. de Blois

In deze bijdrage onderzoekt Matthijs de Blois de verschillende gezichten van het concept soevereiniteit, door de geschiedenis van de ontwikkeling ervan uiteen te zetten en enkele actuele onderwerpen aan bod te laten komen.

Verdieping | Verdiepend artikel
Januari 2014
AA20140025

Staatkundige geschiedenis van ‘Limburg’ 1794-1867

A.M.J.A. Berkvens

In dit artikel wordt de staatsrechtelijke betekenis an de provincie Limburg voor Nederland beschreven. De geschiedenis van de provincie Limburg zoals wij deze nu kennen is er roerig geweest en Limburg maakt in haar huidige vorm pas sinds 1867 deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Daarvoor was het zowel een provincie van Nederland als een hertogdom in de Duitse Bond.

Verdieping | Studentartikel
December 2008
AA20080886

The History of the Decline and Fall of the Roman Empire

J.H.A. Lokin

In deze aflevering van de rubriek ‘Bijzondere boeken’ schrijft Jan Lokin over zijn favoriete boek The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, een 3.000 pagina’s dik, gedegen geschiedwerk waarin Edward Gibbon in prachtig proza een beeld schetst van de bijna anderhalf milennium durende teloorgang van het Romeinse Rijk.

Blauwe pagina's | Bijzondere boeken
Maart 2013
AA20130182

The Law of War: A Brief History

A.A. Wijffels

In dit artikel wordt ingegaan op de historie van het oorlogsrecht. Waren vroeger bij het ontstaan van dit rechtsgebied alleen soevereine staten rechtssubject hierbij, tegenwoordig kent het meer actoren. In het artikel komt de ontwikkeling van het rechtsgebied, die hand in hand ging met de ontwikkeling van soevereine staten en het volkenrecht, aan de orde.

Bijzonder nummer | Oorlog & recht
Juli 2009
AA20090438

The litigious society of… Shakespeare

E.H. Hondius

Hondius doet in deze Engelstalige column uit de doeken dat de bekende schrijver Shakespeare veel te maken had met het recht en daarover ook veel vertelde in zijn boeken, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden die hij zelf of zijn naasten hadden meegemaakt.

Opinie | Column
April 2008
AA20080271

Showing 229–240 of 252 results