Proloog: inleidende opmerkingen en schets van structurele aspecten


Het Anglo-Amerikaanse recht heeft een andere historische achtergrond dan het Nederlandse recht. Het verschil in historische achtergrond ligt ten grondslag aan diverse zeer grote structurele en begripsmatige verschillen. Zeer belangrijk is de nevenschikking van enerzijds de common law en anderzijds het equityrecht. De Anglo-Amerikaanse trustfiguur is een product van de wisselwerking tussen de common law en het equity-recht. Dit artikel behelst een inleidende beschrijving van een aantal belangrijke kenmerken van het Anglo-Amerikaanse recht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.Æ. Uniken Venema

Verschijning: mei 1998

Archiefcode: AA19980359

civil law common law equity trust

Metajuridica Rechtsgeschiedenis

Bijzonder nummer Anglo-Amerikaans rechtVerdieping Studentartikel