Over recht gesproken

Een inleiding tot het recht


Wat is recht? Wat zijn rechtsregels en rechtsbeginselen? Waarom is er recht? Is recht wat in de wet staat? Hoe zit het dan met de toepassing van die wet op concrete gevallen? Is recht rechtvaardig? Wat betekent dat eigenlijk: rechtvaardig? Hoe noodzakelijk maar ook hoe gevaarlijk is de staat? Is in onze moderne wereld de nationale staat niet een overblijfsel van vroegere tijden?

Wie zich met het recht bezig gaat houden moet het nodige te weten zien te komen over de inhoud van het recht. Maar het kan geen kwaad ook te weten wat voor ideeën er achter zitten. Niet alleen wat de oplossingen zijn van juridische problemen, maar ook wat de problemen zijn van die oplossingen.

Dit boek is een inleiding tot de rechtsgeleerdheid waarin enige hoofdzaken van het hoe, het waarom en het waartoe van het recht in onderlinge samenhang gepresenteerd worden. Positief recht en rechtsfilosofie als geïntegreerd geheel. Daarmee hoopt het de beginnende student maar ook iedere andere geïnteresseerde de nodige informatie te geven, maar tegelijk te laten zien op welke manier de studie van het recht zowel belangwekkend als interessant kan zijn.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): W.P. Boor, A. Soeteman

4e druk 2016

Verschijningsdatum: 20-07-2016

ISBN: 9789069168296

Pagina's: 182

rechtsbronnen rechtsgeschiedenis rechtspleging rechtsvinding rechtvaardigheid

Metajuridica InleidingRechtsgeschiedenisRechtspleging

Alle uitgaven Handboeken

 49,50