Nut of noodzaak

Over rechtshistorisch onderzoek en zaakwaarneming


Veel van de vragen die juristen nu stellen, zijn ook al gesteld door juristen die eeuwen geleden leefden. De rechtsgeschiedenis dient als inspiratie voor ‘nieuwe’ rechtsvragen. Hans van Gennep laat in deze amuse zien wat het nut van rechtsgeschiedenis voor juristen is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. van Gennep

Verschijning: oktober 2023

Archiefcode: AA20230726

Africanus Dernburg Digesten necessitas noodzakelijkheid nuttigheid rechtshistorisch onderzoek Romeinse recht utilitas Verburg zaakwaarneming

Metajuridica Rechtsgeschiedenis

Opinie Amuse