Ongerechtvaardigde verrijking


Vanaf de dagen van het Romeinse recht zijn het contract en de onrechtmatige daad niet de enige bronnen van verbintenissen. Er zijn er nog een paar meer. Daaronder speelt de ongerechtvaardigde verrijking een belangrijke rol. Iedereen is tegen ongerechtvaardigde verrijking: vanaf de Romeinse jurist Pomponius, via de middeleeuwse jurist Martinus Gosia, tot de Hollandse natuurrechtsleraar Hugo de Groot. Desondanks heeft de vormgeving van een goede regeling veel voeten in de aarde. We volgen de ontwikkeling van een belangwekkend leerstuk vanaf de 2e eeuw na Chr. tot in het Nieuw BW.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.J.H. Schrage

Verschijning: oktober 2005

Archiefcode: AA20050815

contract ongerechtvaardigde verrijking onrechtmatige daad

Burgerlijk recht Metajuridica Rechtsgeschiedenis

Overig Rode draad Digesten