Montesquieu en de rechter

Een commentaar


Boogaard en Uzman geven in hun bijdrage van januari 2015 een uiteenzetting van de rechtsvormende taak van de rechter en van de sterke ontwikkeling die deze taak de laatste jaren heeft ondergaan. Ter aanduiding van het contrast met deze rechtsvormende taak openen zij hun bijdrage met een schets van de beperkte taak die volgens hen door Montesquieu aan de rechter werd gelaten, namelijk het strikt volgen van de wet: ‘le juge est la bouche de la loi’. Deze aan Montesquieu toegedichte mechanische taakopvatting is vaak verkondigd en door veel elkaar opvolgende generaties nageschreven. Zo ook door Boogaard en Uzman. Zij is echter ten onrechte aan Montesquieu toegedicht. Daar zijn ook te weinig bewijzen voor, terwijl er wel aanwijzingen zijn voor een ruimere taakopvatting.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.G.F.M. de Kok

Verschijning: april 2015

Archiefcode: AA20150294

Metajuridica RechtsgeschiedenisStaats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Opinie Reactie/nawoord