Showing 1–12 of 19 results

UCERF 13 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Aanscherping strafbaarheid bij het niet naleven van omgangsafspraken?

C.G. Jeppesen de Boer, G.C.A.M. Ruitenberg, I. van der Valk

De gevolgen van de Brexit voor familierechtelijke vraagstukken.

De toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in de Nederlandse rechtspraak

N.N. Bahadur, J.H. de Graaf, M.M.C. Limbeek, N. van der Meij

Ruim 1000 zaken onderzocht op de wijze waarop het IVRK door de rechter wordt toegepast. Bij de bespreking van de uitspraken is een indeling in rechtsgebieden gehanteerd.

9789069169873 - 27-12-2012

UCERF 13 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Dilemma’s rond gezagsbeëindiging bezien vanuit de praktijk

J. Huijer

De auteur gaat in deze bijdrage in op de nieuwe kinderbeschermingswetgeving die in 2015 in werking is getreden. Daarin zijn door de wetgever duidelijke keuzes gemaakt die het belang van kind zouden moeten dienen. In de bijdrage staat centraal welke problemen in de praktijk worden ervaren met de toepassing van de nieuwe wet door medewerkers […]

Jurisprudentie Personen- en familierecht 1979-2019

M. Jonker, Y. Yildiz

Speciaal voor het onderwijs samengestelde selectie jurisprudentie van 1979 tot 2019 op het gebied van het personen- en familierecht.

9789492766618 - 24-10-2019

Minderjarige jihadreizigers nut en noodzaak van plaatsing in gesloten jeugdzorg

M.P. de Jong-de Kruijf

Een aantal minderjarigen in Nederland heeft plannen om uit te reizen naar Syrië of omliggende landen om deel te nemen aan de gewapende jihad. Eén van de manieren om dit tegen te gaan is het plaatsen van deze minderjarigen in gesloten jeugdzorg. Hoe gaat dat precies en heeft deze maatregel zin?

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 2014
AA20140727

UCERF 13 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Participatie van het kind bij het ouderschapsplan

T. van der Berg, H. Schröder

Participatie van kinderen krijgt in toenemende mate aandacht, zowel nationaal als internationaal. Artikel 12 van het Verdrag voor de Rechten van het Kind speelt hierbij een belangrijke rol. In deze bijdrage staan de ervaringen van een GZ-psycholoog kind & jeugd en orthopedagoog generalist en een familierechter, die in dit kader bij de rechtbank Overijssel zijn […]

Rechten van het kind en autonomie

J.H. de Graaf, C. Mak, F.K. van Wijk

Hoe autonoom kunnen en mogen kinderen zijn en in hoeverre zijn zij zelf in staat beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen en hoe dient de autonomie van de minderjarige in het recht gerespecteerd te worden?

9789069167053 - 3-9-2010

Rechten van het kind en ouderlijke verantwoordelijkheid

J.H. de Graaf, C. Mak, F.K. van Wijk

Het thema ‘ouderlijke verantwoordelijkheid en rechten van het kind’ vanuit diverse, juridische, gezichtspunten belicht.

9789069169620 - 22-9-2008

Rechten van het kind en waardigheid

J.H. de Graaf, C. Mak, P.J. Montanus, F.K. van Wijk

Waardigheid is een basisbegrip en een van de kernwaarden in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Auteurs uit verschillende disciplines en rechtsterreinen behandelen het begrip waardigheid en de rol die het kan spelen bij de verwezenlijking van rechten van kinderen.

9789069166438 - 28-11-2013

UCERF 13 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Rotterdamse toestanden: ervaringen van de gemeentelijke kinderombudsman

C.A. Goudsmit

De auteur beschrijft in deze bijdrage waar zij in haar functie als gemeentelijke kinderombudsman in Rotterdam en omgeving mee te maken krijgt. Welke rol kan een gemeentelijke kinderombudsman spelen bij de verwezenlijking van kinderrechten? Het werkterrein van de ombudsman is breed en betreft zeer uiteenlopende onderwerpen; door de decentralisatie van zorg naar gemeenteniveau is die […]

UCERF 1 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Eerste UCERF symposium

K.R.S.D. Boele-Woelki

Eerste UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

9789069167916 - 17-6-2007

UCERF 12 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

W.M. Schrama

Twaalfde UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

9789492766182 - 21-3-2018

Showing 1–12 of 19 results