Handboek Internationaal Jeugdrecht (Digitaal boek)

Een toelichting voor rechtspraktijk en jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale regelgeving over de rechtspositie van minderjarigen


Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) kan op een bijna natuurlijke sympathie rekenen. Rechten van kinderen zijn een goede zaak en wie zou er niet voor zijn? Deze natuurlijke sympathie wordt ook weerspiegeld in de ratificatie van dit IVRK door 192 van de 194 Staten in deze wereld. Sympathie is belangrijk en kan leiden tot de beoogde veranderingen, maar sympathie en veel begrip voor rechten van kinderen is niet genoeg. Het Verdrag moet worden toegepast in de politiek, in het beleid, in de rechtspraak en in de dagelijkse praktijk thuis, op school en tehuizen. Die toepassing blijkt niet zelden lastiger dan gedacht, bijvoorbeeld omdat er spanningen kunnen bestaan tussen de rechten van ouders en die van hun kind of tussen de
doelstellingen van het vreemdelingenbeleid en de rechten van een buitenlands kind.
Goede toepassing vereist goede kennis van en een goed inzicht in de inhoud en de betekenis van de vele artikelen van het IVRK. Te vaak moet worden geconstateerd dat uitspraken over het IVRK worden gedaan zonder die kennis en dat inzicht. Dit handboek biedt daarbij uitkomst omdat het de middelen verschaft die nodig zijn voor een goede toepassing van het IVRK: een gedegen en
grondige uiteenzetting van de inhoud en de betekenis van de belangrijkste artikelen van het Verdrag en van andere relevante internationale regels onder meer op het terrein van kinderontvoering en interlandelijke adoptie. Het Comité inzake de Rechten van het Kind dringt bij de Verdragsstaten regelmatig aan op een doorgaande en systematische training en bijscholing van met name al diegenen die beroepshalve met en/of voor kinderen werken. Dit handboek is in dit verband een belangrijke – en internationaal gezien – unieke bijdrage.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.