Draagmoederschap: een regeling voor Nederland

UCERF 18 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Draagmoederschap. Er is veel debat over geweest, maar inmiddels heeft de wetgever de handschoen opgepakt en is met een wetsvoorstel gekomen over draagmoederschap. Machteld Vonk zet de hoofdlijnen van het wetsvoorstel uiteen. Het wetsvoorstel maakt een onderscheid tussen een draagmoederschapstraject binnen de Nederlandse context en daarbuiten. Voor beide gelden aparte regimes. Het wetsvoorstel stelt voor draagmoederschap binnen de Nederlandse grenzen een aantal voorwaarden. Die zijn erop gericht de belangen van het kind en de draagmoeder te behartigen. Zo zijn er regels over de betaling aan de draagmoeder, is counseling verplicht en dienen partijen juridische bijstand te zoeken. Ook het recht op afstammingsinformatie is beter gewaarborgd. De rechter dient voorafgaand aan de conceptie van het kind te toetsen of aan alle voorwaarden is voldaan.